Beleidsdekkingsgraad eind oktober 2022: 132,1%

15 november 2022

De beleidsdekkingsgraad is eind oktober 132,1% (eind september 130,5%). Door marktontwikkelingen gaat de maanddekkingsgraad van 138,9% eind september naar 140,2% eind oktober. Het vermogen steeg en de verplichtingen daalden in de maand oktober 2022.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft SPW 100 euro in kas voor elke 100 euro aan huidige en toekomstige pensioenbetalingen.

De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2021 op 126,8%. Het fonds had toen dus een reservetekort. Zolang er een reservetekort is, wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit het reservetekort kan komen.

Het fonds kan uit een reservetekort komen als de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een kalenderkwartaal op of boven de vereiste beleidsdekkingsgraad ligt. Eind september is SPW formeel uit herstel.

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de maand- en beleidsdekkingsgraad van SPW over de afgelopen 12 maanden.

dekkingsgraad oktober 2022

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt. 

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van relevante financiële ontwikkelingen of wilt u inzicht in de ontwikkeling van de dekkingsgraad van de afgelopen periode? Houd dan de website in de gaten. Heeft u vragen over een van de gebruikte begrippen? Bekijk de begrippenlijst over de beleggingsbegrippen.