Update beleggingen SPW in Rusland

25 april 2022

De ontwikkelingen rondom de oorlog in de Oekraïne hebben onze hoogste aandacht. De dagelijkse monitoring en afstemming met onze beleggingsspecialisten, bieden ons het houvast om zowel maatschappelijke als financiële doelen te realiseren.

Wij houden de beleggingsportefeuille nauwlettend in de gaten. Zoals wij in een eerder nieuwsbericht al aangaven, hebben wij het besluit genomen om op verantwoorde wijze afstand te doen van beleggingen in Russische bedrijven zodra dat mogelijk is. We kopen ook geen nieuwe Russische beleggingen meer aan.

Recent hebben wij als risicoscenario onderzocht wat de mogelijke impact is op de beleggingsportefeuille en dekkingsgraad als de oorlog in Oekraïne verder zou escaleren. Dit kan een negatief effect hebben op aandelenbeurzen en daarmee op de dekkingsgraad van SPW. We hebben berekend hoe we met behulp van verschillende financiële instrumenten onze aandelenportefeuille kunnen beschermen. De kosten van deze instrumenten zijn echter zo hoog, dat afgewogen tegen de kans op een grote daling van de aandelenkoersen we besloten hebben deze beheersmaatregel niet toe te passen. 

Wij houden u op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.