Wat wij doen met uw feedback

Via vragenlijsten, met ons contactformulier of aan de telefoon geeft u ons waardevolle opmerkingen en tips. Hiermee verbeteren wij voor u onze communicatie en dienstverlening. Uw feedback is dus heel belangrijk voor ons. Wat wij precies hiermee doen? Dat leest u hier. Ook vindt u hier een overzicht van onze belangrijkste verbeteracties van de afgelopen tijd.

Wat wij doen met uw feedback

1

Ingangsdatum wijziging loonheffingskorting

In Mijn SPW kunt u het toepassen van loonheffingskorting op uw pensioenuitkering wijzigen. Wanneer deze wijziging ingaat werd niet duidelijk weergegeven.

Verbetering:
De tekst in Mijn SPW is aangepast en u ziet direct de datum waarop de gewijzigde loonheffingskorting wordt toegepast.

2

Rekeningnummer wijzigen

De uitbetaling van pensioen naar een buitenlands bankrekeningnummer kon u alleen regelen via onze website. Dat was niet voor alle deelnemers handig.

Verbetering:
U kunt nu ook uw buitenlandse bankrekeningnummer doorgeven via een formulier en die naar ons opsturen per post.

3

Uploaden samenlevingscontract in MijnSPW

Het uploaden van het samenlevingscontract lukt niet via MijnSPW. Dit komt bijvoorbeeld omdat het bestand te groot is.

Verbetering
JPG, PNG, PDF of PDFA kunnen aangeleverd worden tot een bestandsgrootte van 7 MB. Er is een tekstuele toevoeging geplaatst waardoor dit duidelijk is.

4

Benoeming 68 jaar op UPO

De deelnemers zien nergens de AOW-leeftijd staan en denken dat ze pas met 68 jaar gebruik kunnen maken van hun flexpensioen. 

Verbetering:
Er is een tekstblok aan de relevante UPO's toegevoegd: "De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar. U kunt ook eerder of later met pensioen gaan als u wilt. Kijk hiervoor op spw.nl/pensioenkeuzes."

5

Communicatie uitstel pensioen

Als een deelnemer het flexpensioen niet wil laten ingaan op 68 jaar, dient de deelnemer een verzoek tot uitstel te doen, 2 maanden voor dat de deelnemer 68 jaar gaat worden. Dit zorgt voor de nodige verwarring bij de deelnemers.

Verbetering:
De brief is tekstueel aangepast en er wordt meer duiding gegeven over de te doorlopen stappen.

6

Alerts alleen bij specifieke brieven

Deelnemers die op post digitaal staan bellen om te vragen of er al iets bekend is i.v.m. ingediende verzoek aangaande de ADV-brief. De contactspecialist verwijst de deelnemer naar MijnSPW, aangezien het document al klaar staat in 'uw berichten’. De deelnemer ontvangt hier echter geen alert van.

Verbetering:
Deelnemers (in het buitenland) met de voorkeur post digitaal krijgen nu wel een alert dat hun ADV-brief klaar staat in de MijnSPW.

Wilt u zich aanmelden voor ons klantenpanel?

Daar zijn wij heel blij mee! U wordt dan een paar keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw mening over verschillende thema's. En geen zorgen: u heeft hiervoor geen uitgebreide pensioenkennis nodig. Na een onderzoek krijgt u altijd als eerste de resultaten te horen.

Wij voeren verschillende soorten onderzoek uit. Wilt u weten welke onderzoeken dit zijn en hoe we dat doen? Of heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan? 

Kijk dan op deze pagina voor meer informatie over klantonderzoek bij SPW.