Uit elkaar gaan na samenwonen

Gaat u uit elkaar? En was u niet getrouwd of had u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Dit krijgt uw ex-partner als u overlijdt. Uit elkaar gaan na samenwonen heeft geen gevolgen voor uw ouderdomspensioen.

Geef de beëindiging van uw relatie aan ons door. SPW stopt dan de opbouw van het partnerpensioen voor uw ex-partner. Als einddatum wordt de datum aangehouden waarbij u en uw ex-partner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer op hetzelfde adres wonen.

Wilt u een andere einddatum aanhouden? Stuur ons dan een schriftelijke of digitale verklaring waarop de afwijkende datum staat. De verklaring moet zijn voorzien van een gelegaliseerde handtekening van u en uw ex-partner.

  • Als u een samenlevingscontract heeft die door een notaris is opgesteld; 
  • Als u minimaal zes maanden aantoonbaar heeft samengewoond. U kunt dit aantonen door een inschrijvingsbewijs van de gemeente te laten zien;
  • Als uit de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt dat u en uw ex-partner niet meer op hetzelfde adres wonen. De datum van uitschrijving geldt als de einddatum van het samenwonen. Tenzij u een officiële verklaring kunt overleggen met een andere einddatum. Deze verklaring moet zijn gelegaliseerd door een notaris en door u en partner zijn ondertekend;
  • Als u op of na 1 januari 2007 actief deelnemer bent (geweest) bij SPW en u uit elkaar bent gegaan na 1 januari 2007.

Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Dat recht bestaat alleen als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap laat ontbinden.

Een eventuele nieuwe partner krijgt een lager partnerpensioen als u overlijdt. Dit komt omdat uw ex-partner(s) recht blijven houden op het bijzonder partnerpensioen of een deel van het partnerpensioen. Dit pensioen moet dus over meerdere mensen worden verdeeld.