Formulieren

Als u en uw partner uit elkaar gaan, maakt u samen afspraken over hoe u het pensioen verdeelt. Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan geeft u de gemaakte afspraken over de verdeling van uw flexpensioen aan ons door. Wilt uw ex-partner afzien van het bijzonder partnerpensioen? Dan geeft uw ex-partner dat ook zelf aan ons door. Hieronder vindt u de formulieren die u nodig heeft.

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Doet u dit niet binnen 2 jaar? Dan zijn wij niet verplicht om mee te werken aan de verdeling. Wij betalen het hele pensioen aan u uit. U moet dan zelf voor de verdeling zorgen. 

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Hierin staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Uw ex-partner kan een standaard verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. 

Stuur het formulier per e-mail of per post naar ons op.

Verdeelt u uw pensioen niet? Dan vult u ook het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. En stuurt u het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst naar ons toe.

Uw ex-partner heeft misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Maar kan hier ook van afzien. 

Of uw ex-partner wel of niet afziet van bijzonder partnerpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt. Het formulier afzien bijzonder partnerpensioen accepteren wij alleen: 

  • als het helemaal is ingevuld en;
  • als er een gelegaliseerde handtekening* van de ex-partner opstaat.

Stuur het formulier per e-mail of per post naar ons op.

* de ex-partner zet een handtekening op het formulier in het bijzijn van een notaris of een medewerker van de gemeente waarin de ex-partner woont.