Wat is pensioen?

Pensioen opbouwen in Nederland: hoe werkt dat nu eigenlijk?

Uw inkomen wanneer u met pensioen gaat bestaat uit:

  1. Algemene Ouderdomswet (AOW)
  2. Uw pensioenopbouw bij een pensioenfonds zoals SPW
  3. Persoonlijke aanvullingen, zoals uw spaargeld of een aanvullende pensioenverzekering

Ook bij langdurige ziekte of overlijden krijgen u of uw nabestaanden een inkomen. Hieronder leest u daar meer over.

Als u langdurig ziek wordt, kan dit gevolgen hebben voor uw loon. Hierdoor verandert ook uw pensioenopbouw. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan bestaat uw inkomen vanaf het derde ziektejaar mogelijk uit:
1. Een WIA-uitkering van het UWV.
2. Een arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW.
3. Het gedeelte dat u zelf heeft geregeld, bijvoorbeeld een aanvullende (arbeidsongeschiktheids)verzekering. 

Lees meer informatie over uw pensioen bij SPW tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid.


Als u overlijdt hebben uw partner en (eventuele) kinderen mogelijk recht op:
1. Een Anw-uitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB). Dit krijgen zij onder bepaalde voorwaarden. Bekijk de voorwaarden.
2. Een nabestaandenpensioen van SPW voor de (ex-)partner en kinderen.
3. Het gedeelte dat u zelf heeft geregeld, zoals een ANW-hiaatpensioenverzekering van SPW.

Lees meer over het SPW pensioen voor uw nabestaanden.

Dit is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. U krijgt uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

Naast de AOW bouwt u via uw werkgever pensioen bij ons op. Hier betaalt u premie voor. Ook uw werkgever betaalt hier premie voor. Die premie beleggen wij om later uw pensioen te kunnen betalen.

Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. U regelt deze verzekeringen zelf. Om extra pensioen te sparen of om eerder met pensioen te kunnen bijvoorbeeld. Of om een pensioengat te dichten. Een pensioengat betekent dat uw pensioen straks veel lager is dan uw inkomen nu. Of dat bij u het geval is ziet u op Mijn SPW.
Chat met SPW