Wat als het mee- of tegenzit?

Van nu tot het moment dat u met pensioen gaat, kan veel veranderen. Het kan bijvoorbeeld beter of slechter gaan met de economie. Dit heeft invloed op het pensioen dat u krijgt.

Uw pensioen in 3 situaties

Op uw UPO ziet u hoeveel uw pensioen is in 3 situaties. Uw verwachte pensioen, als het meezit én als het tegenzit. U ziet 3 pijlen met bedragen als verwachte eindresultaten.

Wat betekenen de 3 pijlen?

  1. Pijl in het midden 
    Het bedrag boven de pijl. Dit is het bedrag aan pensioen dat wij verwachten dat u krijgt op uw 68e als u doorwerkt tot uw 68e. Ook ziet u een bedrag onder deze pijl. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Stopt u nu met pensioen opbouwen? Dan krijgt u dit bedrag als u met pensioen gaat.
  2. Rechter pijl 
    Gaat het heel goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het meezit, krijgt u dus meer pensioen.
  3. Linker pijl 
    Gaat het niet goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het tegenzit, krijgt u dus minder pensioen.