Bijverdienen

Wilt u bijverdienen tijdens uw pensioen? Onder bijverdienen verstaan we een betaalde baan en inkomsten uit uw eigen bedrijf. Dit noemen wij ook wel 'nevenverdiensten'. Hieronder leest u of dit gevolgen voor u heeft.

Ontvangt u een ouderdomspensioen uit de Vroegpensioenregeling of Flexpensioenregeling? In beide gevallen mag u bijverdienen zonder gevolgen voor uw pensioen  Dit kan wel gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting.

Bent u geboren voor 1950 en met vroegpensioen gegaan? Dan valt u onder de Vroegpensioenregeling.

Waarom moet u nevenverdiensten doorgeven aan SPW?
U moet dit doorgeven, omdat uw nevenverdiensten en uw vroegpensioenuitkering bij elkaar niet hoger mogen zijn dan uw laatstverdiende salaris. Dit staat in het reglement van de SVW. Als dit wel het geval is, dan krijgt u minder vroegpensioen uitbetaald. Hoeveel minder, hangt af van hoeveel meer u verdient boven uw laatstverdiende salaris. Alle regels over nevenverdiensten staan in het Reglement SVW, artikel 26.

Wanneer zijn nevenverdiensten wél toegestaan?
Inkomsten die u al op 55-jarige leeftijd had en die u op deze leeftijd aan ons heeft gemeld. Een pensioenuitkering, zoals nabestaandenpensioen en (vroeg)pensioen van een ander pensioenfonds. Inkomsten uit arbeid vanwege een gelijkblijvend deeltijddienstverband naast uw gedeeltelijke vroegpensioenuitkering. Voor enkele functies wordt een uitzondering gemaakt. U vindt deze functies in het SVW-reglement, artikel 26, lid 1b.

Hoe geeft u nevenverdiensten op?
Als u vroegpensioen ontvangt, sturen wij u jaarlijks een opgaveformulier toe. Op dit formulier vragen wij u een opgave te doen van de door u ontvangen nevenverdiensten naast het vroegpensioen.

Lijfrente via uw werkgever afgesloten?
Een lijfrente die u via uw werkgever hebt afgesloten, wordt door SPW sinds 1 maart 2007 gezien als een vorm van vroegpensioen. Deze lijfrentes zijn dus geen 'nevenverdiensten'. Maar: als de uitkering van een lijfrente samen met uw vroegpensioen meer dan 100% van uw laatstverdiende salaris bedraagt, dan is er geen ruimte meer voor nevenverdiensten. Als u naast uw lijfrente en uw vroegpensioen ook nog inkomen ontvangt uit nevenverdiensten, dan is het mogelijk dat u minder vroegpensioen krijgt. Lijfrentes hebben dus wel invloed op de ruimte die er is voor nevenverdiensten. Dit geldt alleen voor lijfrentes die ná 1 maart 2007 tot uitkering zijn gekomen. Lijfrentes waarvan de uitbetalingen vóór 1 maart 2007 zijn gestart, hebben geen invloed op de ruimte voor nevenverdiensten.

Lijfrentes via een bank of verzekeraar?
Een lijfrente die u direct bij een bank of verzekeraar heeft afgesloten, heeft geen invloed op de hoogte van uw vroegpensioen. Toch moet u deze lijfrente aan SPW opgeven. Dat gaat via het formulier dat u jaarlijks krijgt toegezonden als het voor u van toepassing is.

Bijverdienen heeft geen gevolgen voor uw nabestaandenpensioen bij SPW. Dit kan wel invloed hebben op de Anw-uitkering die u eventueel van de SVB krijgt.