Flexpensioen

Bij SPW noemen we het ouderdomspensioen ook wel flexpensioen.

Dit is een maandelijkse uitkering die u ontvangt vanaf de datum dat u met pensioen gaat tot het moment dat u overlijdt. De hoogte van uw ouderdomspensioen hangt onder andere af van het aantal jaren dat u heeft deelgenomen aan de SPW-pensioenregeling en de hoogte van uw salaris. Uw flexpensioen gaat in op uw 68e. U kunt er zelf voor kiezen om dit eerder of later in te laten gaan.