Uw opgebouwde bedrag

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van verschillende factoren.

Bijvoorbeeld de hoogte van uw loon en het aantal dienstjaren. Maar ook of u een volledige baan heeft of in deeltijd werkt. Wilt u weten of u straks voldoende inkomen heeft?

“Kan ik rondkomen later?” en “Wanneer kan ik stoppen met werken?” Graag helpen wij u om antwoord te geven op deze vragen. Helder Overzicht & Inzicht in Mijn SPW laat uw financiële balans zien op uw verwachte AOW-leeftijd. Op basis van wat wij al van u weten, hebben wij berekend wat uw verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als u uw AOW-leeftijd bereikt. 

Lees meer over Helder Overzicht & Inzicht