Pensioengegevens controleren

Voor het berekenen van de hoogte van uw pensioen gebruiken wij gegevens die wij van uw werkgever krijgen.

Controleer elk jaar of uw deeltijdpercentage en uw pensioengevend salaris kloppen. Deze gegevens vindt u terug in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons ontvangt. Ook is dit overzicht digitaal beschikbaar in Mijn SPW.