Wie we zijn

SPW staat voor Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Het pensioenfonds is ruim 60 jaar geleden ontstaan op verzoek van cao-partijen. De pensioenregeling van alle woningcorporaties is toen ondergebracht in een zelfstandig pensioenfonds. Het is een verplicht gesteld pensioenfonds voor alle medewerkers die binnen de cao Woondiensten vallen. SPW int de pensioenpremies, beheert het vermogen en keert de pensioenen uit.