Vergoedingen

Hieronder vindt u de beloning over 2021 van de bestuursleden, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.

Beloning en onkostenvergoeding Bestuur 2021
Leden Vergoeding Waarvan BTW
(alleen in Q1)
J. Schuyt (tot 18-09-2021) € 40.173,00
M. Rosenberg € 47.362,50 € 2.362,50
M. Blomberg € 56.000,00
H. Debrauwer € 44.205,00 € 2.205,00
C. Kuiper € 40.236,00
J. Kestens (tot 31-05-2021) € 19.705,00 € 2.205,00
R. van Oostrom € 42.000,00
M. Simon € 44.205,00 € 2.205,00
H. Jagersma (vanaf 1-07-2021) € 11.356,00
P. Jaspers (vanaf 1-07-2021) € 19.800,00
Totaal € 365.042,50
Beloning en onkostenvergoeding Verantwoordingsorgaan 2021
Leden Vergoeding
F. Catau € 7.380,00
G. Blok € 5.330,00
N. Overdevest € 3.690,00
F. Aring € 6.560,00
J. den Boer € 3.690,00
J. Rebelo Oliveira dos Santos € 6.970,00
M. Boekhoudt € 4.920,00
J. Cleven € 5.330,00
M. Somers € 4.920,00
A. Vroege € 5.330,00
P. Mekers € 5.355,07
D. Visser € 1.640,00
Totaal € 61.115,07
Beloning en onkostenvergoeding Raad van Toezicht 2021
Leden Vergoeding Waarvan BTW
(alleen in Q1)
W. Zeverijn € 16.800,00
F. Covers € 14.735,00 € 735,00
R. Oosterhout (tot 1-07-2021) € 7.350,00
R. van Ewijk (vanaf 1-07-2021) € 7.000,00
Totaal € 45.885,00

Het beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van geschikte leden voor de diverse organen van SPW.

Wilt u een ouder overzicht onkostenvergoeding raadplegen? Dan kunt u dat bij ons opvragen.
Chat met SPW