Vergoedingen

Hieronder vindt u de beloning over 2020 van de bestuursleden, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.

Beloning en onkostenvergoeding bestuur 2020
Leden Vergoeding in euro's waarvan BTW
J.G.C.M. Schuyt (wgs-voorzitter)* 52.920 n.v.t.
M.H. Rosenberg 54.450 9.450
M.A. Blomberg (wns-voorzitter) 56.000 n.v.t.
H.J.J. Debrauwer 50.820 8.820
C.A.P. Kuiper 29.222 5.072
J.C.A. Kestens 50.820 8.820
R. van Oostrom 42.000 n.v.t.
M. Simon 50.820 8.820
Totaal 387.052 40.982

*De vergoeding voor deze bestuurder bevat een correctie met betrekking tot boekjaar 2019 (-5.880 euro).

Beloning en onkostenvergoeding Verantwoordingsorgaan 2020
Leden Vergoeding in euro's waarvan BTW
F. Catau (voorzitter vanaf juli) 5.740 n.v.t.
G.M. Blok 4.612 n.v.t.
N.T.J. Overdevest 2.563 n.v.t.
F.C. Aring (voorzitter tot juli) 4.259 n.v.t.
W. van Duijn 410 n.v.t.
J.C.P. den Boer 4.100 n.v.t.
J.J. Rebelo Oliveira dos Santos 5.347 n.v.t.
M. Boekhoudt 3.690 n.v.t.
J. Cleven 4.980 n.v.t.
M.W.C. Somers 4.136 n.v.t.
A. Vroege 6.560 n.v.t.
P.M. Mekers 5.374 n.v.t.
M. Teitink 2.878 n.v.t.
Totaal 54.649 n.v.t.
Beloning en onkostenvergoeding Raad van Toezicht 2020
Leden Vergoeding in euro's waarvan BTW
W.S. Zeverijn (voorzitter) 22.506 3.906
F.J.C. Covers 18.755 3.255
R. Oosterhout 17.635 1.785
Totaal 58.896 8.946

Het beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van geschikte leden voor de diverse organen van SPW.

Wilt u een ouder overzicht onkostenvergoeding raadplegen? Dan kunt u dat bij ons opvragen.