Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

Het verantwoordingsorgaan bestaat per 1 juli 2018 uit:

  • 6 vertegenwoordigers van deelnemers
  • 4 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden 
  • 2 vertegenwoordigers van werkgevers

De vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden zijn door middel van verkiezingen benoemd. De vertegenwoordigers van werkgevers zijn benoemd door werkgeversorganisatie Aedes.

Francoise-Aring

Françoise Aring
CNV Vakmensen
Gerrie-Blok

Gerrie Blok
Joost-Cleven

Joost Cleven
Jos-Santos

Jos Santos
Mark-Somers

Mark Somers
CNV Vakmensen
Marieke-Teitink

Marieke Teitink
Marein-Boekhoudt

Marein Boekhoudt
Jos-den-Boer

Jos den Boer
CNV Vakmensen
Fons-Catau

Fons Catau
Volkshuisvesters Pensioen
Anna-Vroege

Anna Vroege
Willem-van-Duijn

Willem van Duijn
Aedes
Richard-Feenstra

Richard Feenstra
Aedes
Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Lees het oordeel en verslag van werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan over het boekjaar 2017.
 
Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over: 
  • het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht;
  • het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
  • beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;
  • de naleving van de Code pensioenfondsen.
Ook adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur. Dit oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag.
De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding, onder meer voor het bijwonen van de vergaderingen en de gemaakte reiskosten.