Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden en zijn  door middel van verkiezingen benoemd. De twee vertegenwoordigers van werkgevers zijn benoemd door werkgeversorganisatie Aedes.

Namens de deelnemers

 • Gerrie Blok 
 • Joost Cleven 
 • Hans Eimers
 • Bert Maatman
 • Jos Rebelo Oliveira dos Santos 
 • Mark Somers
 • Françoise Wilten-Aring 

Namens de pensioengerechtigden: 

 • Jos den Boer
 • Dick de Jong
 • Anna Vroege

Namens de werkgevers (Aedes): 

 • Richard Feenstra
 • Lambert Greven 
Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Lees het verslag van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan over het boekjaar 2016.
 
Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over: 
 • het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht;
 • het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 • beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;
 • de naleving van de Code pensioenfondsen.
Ook adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag.
De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding, onder meer voor het bijwonen van de vergaderingen en de gemaakte reiskosten.