Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

Verkiezingen 2022

Op 1 juli 2022 gaat het nieuwe VO van start. Om de 4 leden namens pensioengerechtigden en de 6 leden namens deelnemers te vinden, organiseerden we verkiezingen. U als (actieve) deelnemer of pensioengerechtigde mocht stemmen. Bekijk hier de uitslag van de verkiezingen.

Bekijk de korte animatievideo over het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat sinds 1 juli 2018 uit:

  • 6 vertegenwoordigers van deelnemers
  • 4 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden 
  • 2 vertegenwoordigers van werkgevers

De vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden zijn door middel van verkiezingen benoemd. De vertegenwoordigers van werkgevers zijn benoemd door werkgeversorganisatie Aedes.

CNV Vakmensen
Francoise-Aring Françoise Aring
CNV Vakmensen
Gerrie-Blok Gerrie Blok
Joost-Cleven Joost Cleven
Jos-Santos Jos Santos
Mark-Somers Mark Somers
CNV Vakmensen
Peter-Mekers Peter Mekers
FNV Woondiensten
Marein-Boekhoudt Marein Boekhoudt
Jos-den-Boer Jos den Boer
CNV Vakmensen
Fons-Catau
Fons Catau
Volkshuisvesters Pensioen
Anna-Vroege
Anna Vroege
Nico Overdevest
Nico Overdevest
Aedes
Danny Visser
Danny Visser

Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Lees het oordeel en verslag van werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan over het boekjaar 2020.

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:

  • het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht;
  • het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
  • beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;
  • de naleving van de Code pensioenfondsen.

Ook adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur. Dit oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding, onder meer voor het bijwonen van de vergaderingen en de gemaakte reiskosten.