Het bestuur

Het bestuur van SPW bestaat uit:

 • Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie Aedes.
 • Drie vertegenwoordigers van werknemerspartijen FNV Bouw, CNV Vakmensen en De Unie
 • Eén pensioengerechtigdenvertegenwoordiger (voorgedragen door de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan).
 • Eén onafhankelijk lid. 

Samen bepalen zij het beleid van SPW en zijn zij verantwoordelijk voor het monitoren van de uitvoering hiervan. De leden voldoen aan de normen van De Nederlandsche Bank ten aanzien van deskundigheid en integriteit. 

Vergoedingen bestuur, RvT en verantwoordingsorgaan

Bestuursleden, Leden van de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuursleden:

Jim-Schuyt

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2013

Nevenfuncties
 • Bestuurder Stichting Woonvast (makelaardij)
 • Lid van de Raad van Commissarissen LATEI Holding B.V. (projectontwikkeling)
 • Lid bestuur Stichting Latei
 • Gids Kandoor
Miranda_Blomberg

Benoemd namens: werknemersorganisatie FNV Bouw
Bestuurslid sinds 2010

Nevenfuncties
 • Pensioenfondsbestuurder FNV
 • Bestuurslid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (namens de gepensioneerden)

Bestuurslid sinds 2018ronald_van_oostrom

Nevenfuncties

 • Pensioenfondsbestuurder CNV Vakmensen
 • Bestuurslid Bpf Schilders
 • Bestuurslid Bpf Rijn- en Binnenvaart
 • Lid geschillencommissie Openbaar Vervoer
 • plv Lid geschillencommissie Besloten Busvervoer
 • Persoonlijk adviseur tbv CAO onderhandelingen CNV Vereniging van Personeel
 • Bestuurslid Karatebond
Hans-Kerstens

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2013

Nevenfuncties
 • Zelfstandig adviseur
 • Voorzitter bestuur Pensioenfonds Particuliere Beveiliging
 • Lid Raad van Advies, CBRE Dutch Residential Fund
 • Lid Raad van Commissarissen, CBRE Dutch Retail Fund
Charlotte-Kuiper

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2020

Nevenfuncties
 • Hoofd Communicatie en Financiële Planning bij Pensioenfonds voor Huisartsen
 • Lid commissie Communicatie bij Pensioenfederatie
Mark-Rosenberg

Onafhankelijk lid
Bestuurslid sinds 2014

Nevenfuncties
 • Bestuurder Bpf Schilders
 • Bestuurder BPL Pensioen 
 • Voorzitter Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Chemours
 • Extern lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds PepsiCo Nederland
 • Extern lid Risicocommissie Pensioenfonds ANWB
 • Docent SPO
Berry-DeBrauwer

Benoemd namens: vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan
Bestuurslid sinds 2015

Nevenfuncties
 • Voorzitter Pensioenfonds Pensura
 • Adviseur beleggingscommissie bij Pensioenfonds Coram
 • Lid van diverse Visitatiecommissies in de pensioensector
 • Associate partner Visitatiecommissie Pensioenfondsen
 • Eigenaar van Debrauwer advies en management
 • Beheerder bij Beheer Vermogen DGA
 • Voorzitter visitatiecommissie bij Pensioenfonds Flexsecurity
 • Partner bij Risk en sport (informatieplatform zakelijke sportmarkt)
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Pensioenfonds Thales

Maas SimonBenoemd namens: vakbond De Unie
Bestuurslid sinds 2019

Nevenfuncties
 • Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en wielenbranche
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Samenwerking, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Slagers
 • Voorzitter Raad van Toezicht Ondernemingspensioenfonds VOPAK
 • Managing Partner bij Xudoo Pension Board Consultancy

Het bestuur heeft een bestuursbureau ingericht waar zes medewerkers werkzaam zijn. Dit bureau ondersteunt het bestuur bij de besturing van het fonds. Het bestuursbureau staat onder leiding van de heer H.A.J. de Valck.