Het bestuur

Het bestuur van SPW bestaat uit:

 • 3 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie Aedes.
 • 3 vertegenwoordigers van werknemerspartijen FNV Bouw, CNV Vakmensen en De Unie
 • 1 pensioengerechtigdenvertegenwoordiger (voorgedragen door de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan).
 • 1 onafhankelijk lid. 

Samen bepalen zij het beleid van SPW en zijn zij verantwoordelijk voor het monitoren van de uitvoering hiervan. De leden voldoen aan de normen van De Nederlandsche Bank ten aanzien van deskundigheid en integriteit. 

Vergoedingen bestuur, RvT en verantwoordingsorgaan

Bestuursleden, Leden van de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuursleden:

 

Benoemd namens: werknemersorganisatie FNV

Bestuurslid sinds 2010

Nevenfuncties

 • Pensioenfondsbestuurder FNV
 • Bestuurslid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
  (namens de gepensioneerden)

Henk-Jagersma

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2021

Nevenfuncties
 • Lid Raad van comissarissen bij Planon NV
 • Lid Raad van toezicht bij The Hague Partners

 

Benoemd namens: werknemersorganisatie CNV Vakmensen
Bestuurslid sinds 2018

Nevenfuncties

 • Pensioenfondsbestuurder CNV Vakmensen
 • Bestuurslid Bpf Schilders
 • Bestuurslid Bpf Rijn- en Binnenvaart
 • Lid geschillencommissie Openbaar Vervoer
 • plv Lid geschillencommissie Besloten Busvervoer
 • Persoonlijk adviseur tbv CAO onderhandelingen CNV Vereniging van Personeel
 • Bestuurslid Karatebond

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2020

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht bij ‘Stichting de Samenwerking’, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijfs
 • Lid visitatiecommissie bij Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Mark-Rosenberg

Onafhankelijk lid
Bestuurslid sinds 2014

Nevenfuncties
 • Bestuurder Bpf Schilders
 • Bestuurder BPL Pensioen 
 • Extern lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds PepsiCo Nederland
 • Docent SPO

Berry-DeBrauwer

Benoemd namens: vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan
Bestuurslid sinds 2015

Nevenfuncties
 • Voorzitter Pensioenfonds Pensura
 • Adviseur beleggingscommissie bij Pensioenfonds Coram
 • Lid van diverse Visitatiecommissies in de pensioensector
 • Associate partner Visitatiecommissie Pensioenfondsen
 • Eigenaar van Debrauwer advies en management
 • Beheerder bij Beheer Vermogen DGA
 • Voorzitter visitatiecommissie bij Pensioenfonds Flexsecurity
 • Partner bij Risk en sport (informatieplatform zakelijke sportmarkt)
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Pensioenfonds Thales

Maas Simon

Benoemd namens: werknemersorganisatie De Unie
Bestuurslid sinds 2019

Nevenfuncties
 • Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en wielenbranche
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Samenwerking, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Slagers
 • Voorzitter Raad van Toezicht Ondernemingspensioenfonds VOPAK
 • Managing Partner bij Xudoo Pension Board Consultancy

Peter Jaspers
Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2021

Nevenfuncties
 • Lid Raad van Toezicht /voorzitter audit commissie Hogeschool Windesheim
 • Lid Raad van Commissarissen / voorzitter audit commissie Woningcorporatie De Goede Woning Apeldoorn

Het bestuur heeft een bestuursbureau ingericht waar 6 medewerkers werkzaam zijn. Dit bureau ondersteunt het bestuur bij de besturing van het fonds. Het bestuursbureau staat onder leiding van de heer H.A.J. de Valck.