Communicatie en transparantie

Man en vrouw aan koffie

Pensioenregelingen zijn best ingewikkeld. In de Pensioenwet is daarom vastgelegd dat een pensioenfonds helder en duidelijk met zijn deelnemers moet communiceren. Het is een onderdeel van de Principes van goed Pensioenfondsbestuur. De Engelse term komt ook vaak voor: Pension Fund Governance. Uitgebreide informatie over deze regelgeving vindt u ook op de website van De Nederlandsche Bank. In die principes is vastgelegd dat alle pensioenfondsen zo open mogelijk zijn in hun communicatie. Er zijn afspraken gemaakt over wie op welk moment recht heeft op bepaalde informatie. Alle informatie moet op te vragen zijn. SPW heeft daarom alle documenten op deze website geplaatst, indien mogelijk.

SPW volgt de principes van Goed Pensioenfondsbestuur en probeert zijn deelnemers zo goed mogelijk te informeren. Zo krijgt u van ons onder meer:

  • Het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Alle deelnemers krijgen dit overzicht jaarlijks, omstreeks mei. Als u een ex-deelnemer bent, krijgt u 1 keer in de 5 jaar een UPO. 
  • informatie over het toeslagbeleid. Jaarlijks besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit wordt ook wel toeslag verlenen of indexeren genoemd. Dit communiceert het bestuur onder andere via deze website, bij de actuele cijfers.
  • Een welkomstbrief die u krijgt als u gaat deelnemen aan de pensioenregeling van SPW. Deze brief hoort u binnen 3 maanden na indiensttreding te krijgen. Dit is laag 1 en bevat de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Meer informatie geven wij in laag 2 en laag 3.