Beleggingsresultaten (rendement en z-score)

In 2016 lieten de beleggingsresultaten van SPW een positief resultaat zien: 12,8%. De benchmark liet een resultaat zien van 12,6%. Dit is het beleggingsresultaat inclusief derivaten voor afdekking rente- en valuta-afdekking. Exclusief de bijdrage van de derivaten was het resultaat 10,1%.

In het onderstaande overzicht (tabel 1) worden de behaalde beleggingsrendementen per beleggingscategorie weergegeven. Ook de resultaten van de betreffende benchmarks zijn in het schema opgenomen.

Beleggingscategorie Rendement portefeuille Rendement benchmark
Vastrentende waarden
7,7
7,1
Staatsobligaties 7,3
7,3
Credits 6,7
5,7
Opkomende markten 14,9
13,4
Aandelen 12,0
12,0
Ontwikkelde markten
10,6
10,7
Minimum Volatility
10,3
10,3
Opkomende markten
14,7
14,5
Vastgoed
8,7
8,7
Alternatieve beleggingen
11,1
11,9
Commodities
18,6
15,3
Hedgefondsen
8,1
7,1
Private equity
5,8
12,9
Infrastructuur
14,4
4,3
Opportunities
9,2
4,5
Rendement excl. derivaten
10,1
10,0
Overlay
2,5
2,3
Rendement
12,8
12,6
De z-score van een pensioenfonds wordt ieder jaar vastgesteld. De z-score geeft aan hoe het rendement van SPW is ten opzichte van een benchmarkrendement. De z-score van SPW over 2016 is positief: 0,62. Een positieve z-score wil zeggen dat SPW in het betreffende jaar een hoger rendement heeft behaald dan de benchmark.

De z-scores over de laatste vijf jaar vormen de performancetoets (ook wel p-toets genoemd). In de onderstaande tabel (tabel 2) zijn de z-scores en de resultaten van de performancetoetsen van SPW over de laatste vijf jaar weergegeven. Tabel 2: z-scores en resultaten van de performancetoetsen over de laatste vijf jaar

Jaar
Z-score
Resultaat P-toets
2012
0,78
1,14
2013
0,88
2,29
2014
0,76
2,69
2015
0,56
2,96
2016
0,62
2,89


Een negatieve uitkomst van de performancetoets betekent dat een pensioenfonds in de vijf voorgaande jaren zodanig slechter heeft gepresteerd ten opzichte van de benchmark, dat een aangesloten werkgever – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling kan krijgen van de verplichtstelling. Dat betekent dat een werkgever het pensioenfonds dus kan verlaten als hij onder andere minimaal een gelijkwaardige pensioenregeling als die van SPW uitvoert. Dit is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000. Het resultaat van de performancetoets van SPW was in 2016 positief.