Beleggingsresultaten (rendement en z-score)

In 2021 lieten de beleggingsresultaten van SPW een resultaat zien van: 8,5%. De benchmark liet een resultaat zien van 6,3%. Dit is het beleggingsresultaat inclusief derivaten voor afdekking rente- en valuta-afdekking. Exclusief de bijdrage van de derivaten was het resultaat 12,2%.

In het onderstaande overzicht (tabel 1) worden de behaalde beleggingsrendementen per beleggingscategorie weergegeven. Ook de resultaten van de betreffende benchmarks zijn in het schema opgenomen.

Beleggingscategorie Rendement portefeuille Rendement benchmark
Vastrentende waarden
Staatsobligaties -10,0% -9,9%
Credits 3,2% 2,7%
Opkomende markten 1,2% 0,9%
Alternative credits 10,0% 3,4%
Nederlandse hypotheken 5,7% -5,0%
Aandelen
Ontwikkelde markten 29,3% 31,9%
Minimum volatility 23,0% 22,9%
Opkomende markten 4,2% 4,7%
Vastgoed 22,6% 19,5%
Alternatieve beleggingen
Hedgefondsen 17,7% 9,9%
Private equity 44,4% 30,1%
Infrastructuur 9,6% 15,1%
Opportunities 34,4% 8,8%
Rendement incl. derivaten 8,5% 6,3%

De z-score van een pensioenfonds wordt ieder jaar vastgesteld. De z-score geeft aan hoe het rendement van SPW is ten opzichte van een benchmarkrendement. De z-score van SPW over 2021 is positief: 2,00. Een positieve z-score wil zeggen dat SPW in het betreffende jaar een hoger rendement heeft behaald dan de benchmark.

De z-scores over de laatste 5 jaar vormen de performancetoets (ook wel p-toets genoemd). In de onderstaande tabel (tabel 2) zijn de z-scores en de resultaten van de performancetoetsen van SPW over de laatste 5 jaar weergegeven.

Tabel 2: z-scores en resultaten van de performancetoetsen over de laatste 5 jaar

Jaar Z-score Resultaat P-toets
2017 0,82 2,9
2018 -0,02 2,5
2019 -0,16 2,1
2020 0,29 2,0
2021 2,00 2,59


Een negatieve uitkomst van de performancetoets betekent dat een pensioenfonds in de 5 voorgaande jaren zodanig slechter heeft gepresteerd ten opzichte van de benchmark, dat een aangesloten werkgever – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling kan krijgen van de verplichtstelling. Dat betekent dat een werkgever het pensioenfonds dus kan verlaten als hij onder andere minimaal een gelijkwaardige pensioenregeling als die van SPW uitvoert. Dit is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000. Het resultaat van de performancetoets van SPW was in 2021 positief.