Beleggingsresultaten (rendement en z-score)

In 2020 lieten de beleggingsresultaten van SPW een resultaat zien van: 8,2%. De benchmark liet een resultaat zien van 7,5%. Dit is het beleggingsresultaat inclusief derivaten voor afdekking rente- en valuta-afdekking. Exclusief de bijdrage van de derivaten was het resultaat 4,6%.

In het onderstaande overzicht (tabel 1) worden de behaalde beleggingsrendementen per beleggingscategorie weergegeven. Ook de resultaten van de betreffende benchmarks zijn in het schema opgenomen.

Beleggingscategorie Rendement portefeuille Rendement benchmark
Vastrentende waarden
Staatsobligaties 15,0% 15,0%
Credits 1,1% 0,2%
Alternative credits 2,4% -3,1%
Emerging markets debt -4,3% -4,6%
Aandelen
Ontwikkelde markten 9,5% 7,5%
Minimum volatility -4,6% -4,6%
Opkomende markten 10,4% 8,7%
Vastgoed -11,3% -8,6%
Alternatieve beleggingen
Grondstoffen -15,4% -16,3%
Hedgefondsen -0,3% -5,4%
Private equity 12,4% 10,2%
Infrastructuur -32,1% -7,7%
Opportunities -3,4% -6,7%
Rendement incl. derivaten 8,2% 7,5%

De z-score van een pensioenfonds wordt ieder jaar vastgesteld. De z-score geeft aan hoe het rendement van SPW is ten opzichte van een benchmarkrendement. De z-score van SPW over 2020 is positief: 0,29. Een positieve z-score wil zeggen dat SPW in het betreffende jaar een hoger rendement heeft behaald dan de benchmark.

De z-scores over de laatste vijf jaar vormen de performancetoets (ook wel p-toets genoemd). In de onderstaande tabel (tabel 2) zijn de z-scores en de resultaten van de performancetoetsen van SPW over de laatste vijf jaar weergegeven. 

Tabel 2: z-scores en resultaten van de performancetoetsen over de laatste vijf jaar

Jaar Z-score Resultaat P-toets
2016 0,62 2,9
2017 0,82 2,9
2018 -0,02 2,5
2019 -0,16 2,1
2020 -0,29 2,0


Een negatieve uitkomst van de performancetoets betekent dat een pensioenfonds in de vijf voorgaande jaren zodanig slechter heeft gepresteerd ten opzichte van de benchmark, dat een aangesloten werkgever – onder bepaalde voorwaarden – vrijstelling kan krijgen van de verplichtstelling. Dat betekent dat een werkgever het pensioenfonds dus kan verlaten als hij onder andere minimaal een gelijkwaardige pensioenregeling als die van SPW uitvoert. Dit is vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000. Het resultaat van de performancetoets van SPW was in 2020 positief.