Belangenbehartigers in de sector

Binnen de sector zijn vier organisaties die uw belangen behartigen op gebied van werk en of inkomen. Dit zijn drie vakorganisaties en één vereniging van gepensioneerden.

Is een vakorganisatie die opkomt voor de belangen van leden op het gebied van werk en inkomen. Dit doen zij vanuit het christelijk-sociaal denken. Binnen het verantwoordingsorgaan van SPW vertegenwoordigt het CNV deelnemers en gepensioneerden. Lees meer over CNV Vakmensen

Dit is een vakbond voor leerlingen, werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in de sector. Zij onderhandet over de cao en zetten zich in voor individuele en collectieve ondersteuning van leden. Lees meer over FNV Woondiensten

Behartigt de belangen van leden, werkend in alle beroepsgroepen op het gebied van inkomen, zorg en persoonlijke ontwikkeling. 

Via commissies, bestuurszetels van pensioenfondsen en het netwerk binnen de vakbeweging en politiek oefent De Unie invloed uit op de beleidsontwikkeling van politiek Nederland. Lees meer over De Unie

De vereniging is in 2009 opgericht en komt op voor de belangen van gepensioneerden bij SPW. Concreet betekent dit dat zij: 
  • De waardevastheid van pensioenen door indexatie zo goed mogelijk willen veiligstellen. 
  • Gelijke behandeling bij indexatie van actieve en gepensioneerde deelnemers proberen te krijgen. 
  • Leden en niet-leden in begrijpelijke taal informeren over de pensioenontwikkelingen en activiteiten van de vereniging. 
  • Een vraagbaak zijn voor leden en niet-leden. Een lid van de vereniging, Dick de Jong, sinds 2014 in het Verantwoordingsorgaan van SPW hebben zitten.  

Anders gezegd met betrekking tot de pensioenen spelen veel zaken. Een goede behartiging daarvan is enkel mogelijk door een sterke en actieve vereniging. Die valt en staat met vele en actieve leden. Wilt u meer informatie over pensioenontwikkelingen, activiteiten van de vereniging, een vraag stellen of lid worden? Dat kan via volkshuisvestersPensioen.nl