Belangenbehartigers in de sector

Binnen de sector zijn 4 organisaties die uw belangen behartigen op gebied van werk en of inkomen. Dit zijn 3 vakorganisaties en 1 vereniging van gepensioneerden.

Is een vakorganisatie die opkomt voor de belangen van leden op het gebied van werk en inkomen. Dit doen zij vanuit het christelijk-sociaal denken. Binnen het verantwoordingsorgaan van SPW vertegenwoordigt het CNV deelnemers en gepensioneerden. Lees meer over CNV Vakmensen

Dit is een vakbond voor leerlingen, werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in de sector. Zij onderhandelt over de cao en zetten zich in voor individuele en collectieve ondersteuning van leden. Lees meer over FNV Woondiensten

Behartigt de belangen van leden, werkend in alle beroepsgroepen op het gebied van inkomen, zorg en persoonlijke ontwikkeling. 

Via commissies, bestuurszetels van pensioenfondsen en het netwerk binnen de vakbeweging en politiek oefent De Unie invloed uit op de beleidsontwikkeling van politiek Nederland. Lees meer over De Unie

De vereniging Volkshuisvesters Pensioen behartigt de belangen van iedereen die pensioen ontvangt van SPW. Of dat nou ouderdomspensioen, partnerpensioen of wezenpensioen is. Dit doet Volkshuisvesters Pensioen:

  • Aan tafel bij het bestuur
    Sinds 2014 zat steeds ten minste 1 van de leden van de vereniging in het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPW. Zij vergaderen 5 keer per jaar met het bestuur van SPW. Ze vertegenwoordigen daar de belangen van gepensioneerden. Een belangrijk speerpunt is de waardevastheid van de pensioenen (door indexatie van het pensioen). Die willen ze zo goed mogelijk veiligstellen.
  • In de landelijke politiek
    Via branchevereniging NVOG adviseert Volkshuisvesters Pensioen ook de landelijke politiek over actuele thema’s die belangrijk zijn voor gepensioneerden.
  • Als vraagbaak voor gepensioneerden
    Gepensioneerden kunnen bij de vereniging terecht met vragen. Ook als ze geen lid zijn.

Meer weten? 
Wilt u meer informatie over pensioenontwikkelingen, activiteiten van de vereniging, een vraag stellen of lid worden? Dat kan via volkshuisvestersPensioen.nl