Transitieplan van sociale partners is klaar

Lees de samenvatting van de plannen voor uw pensioen
24 mei 2024

SPW gaat op 1 januari 2026 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) bepalen de manier waarop we dat doen. Deze sociale partners hebben de nieuwe regels uitgewerkt in een transitieplan Wet toekomst pensioenen sector Woondiensten.

In het transitieplan staat:

  • hoe de pensioenregeling vanaf 1 januari 2026 eruit komt te zien
  • wat de kenmerken zijn van de vernieuwde pensioenregeling
  • hoe we overgaan naar de vernieuwde pensioenregeling

Het transitieplan is gemaakt in nauwe samenwerking met SPW. Volkshuisvesters Pensioen heeft zijn stem laten horen over de plannen. Dat deed de vereniging in het kader van het wettelijk hoorrecht voor belangenverenigingen.

Wat is de rol van SPW?

Het bestuur van SPW is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vernieuwde pensioenregeling. Het bestuur beoordeelt de plannen in het transitieplan. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur.

Meer weten?

Lees de samenvatting van het transitieplan. Of download het volledige plan.