Flexpensioenreglement 2024 staat online

25 januari 2024

Wat heeft het nieuwe Flexpensioenreglement te bieden? U kunt het reglement vanaf 1 januari 2024 bekijken. Geen van de aanpassingen heeft impact op uw pensioenaanspraken. U kunt de nieuwe regels rustig bekijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over veranderingen in uw pensioen. 

Onderwerpen die in het Flexpensioenreglement aan de orde komen zijn onder andere:

  •  Ouderdoms- en nabestaandenpensioen
  •  Bijzonder partnerpensioen en wezenpensioen
  •  Keuzemogelijkheden als het gaat om de uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen of vice versa, en andere keuzemogelijkheden
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Aanvullende regelingen zoals Nettopensioen en Anw-hiaatpensioen.


Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.