Volkshuisvesters Pensioen laat stem horen over nieuwe regels bij SPW

19 februari 2024

Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) hebben de afgelopen jaren gesproken over de nieuwe regels voor pensioen bij SPW. 

SPW stapt op 1 januari 2026 over op de nieuwe regels voor pensioen. Sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) maken afspraken over hoe ze de nieuwe regels willen toepassen. Die afspraken staan in een transitieplan.

Hoorrecht voor belangenverenigingen

Er geldt een wettelijk hoorrecht voor belangenverenigingen. Zij kunnen hun mening geven over het transitieplan. Deze verenigingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij SPW heeft zich geen vereniging van gepensioneerden of oud-deelnemers gemeld die aan deze voorwaarden voldoet. Sociale partners in de sector Woondiensten hebben minder strenge voorwaarden gesteld. De belangenvereniging Volkshuisvesters Pensioen voldoet wel aan deze voorwaarden en kan dus gebruikmaken van dit hoorrecht.

Dit betekent dat cao-partijen de mening van deze vereniging meeneemt bij het vaststellen van het transitieplan. Zo krijgen zij de mogelijkheid om hun stem te laten horen over het voorstel hoe ons fonds overgaat op de nieuwe regels.

Hierna publiceren we het definitieve transitieplan op de website.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met vereniging Volkshuisvesters Pensioen o.v.v. 'hoorrecht' via info@volkshuisvesterspensioen.nl  of ga naar de website voor meer informatie.