Verantwoord beleggen: goed pensioen in een leefbare wereld

23 juni 2023

In 2022 scherpten we onze ambities voor verantwoord beleggen verder aan. Onze focus bleef op de 4 thema’s klimaatverandering, biodiversiteit, goed bestuur en mensenrechten. In ons Verslag Verantwoord Beleggen 2022 leest u over onze voortgang en resultaten.

SPW zet zich in voor een goed pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie. De premies die deelnemers en werkgevers elke maand inleggen, beleggen we in onder andere aandelen, obligaties en vastgoed. We vinden het belangrijk om te beleggen met aandacht voor mens, milieu en goed bestuur. Zo zorgen we voor een goed pensioen én een leefbare wereld.

Focus op herkenbare thema’s

In het Verslag Verantwoord Beleggen laten we zien wat we in 2022 hebben gedaan en bereikt. We blijven onze inspanningen richten op 4 thema’s die voor onze deelnemers en andere belanghebbenden herkenbaar en belangrijk zijn: klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en goed bestuur.

Het belang van deze thema’s voor een leefbare wereld zien we om ons heen, ook dicht bij huis. Bijvoorbeeld doordat het klimaat verandert en de weersextremen toenemen. Voor de toekomst van onze deelnemers én onze beleggingen heeft dat grote gevolgen.

Strengere criteria voor klimaatprestaties

We scherpen de criteria voor het beoordelen van de klimaatprestaties van bedrijven verder aan. Sinds 2015 is de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 54% gedaald. Ook van onze beleggingen in bedrijfsobligaties, vastgoed, private equity en staatsobligaties meten we de CO2-voetafdruk. Dat is 81% van al onze beleggingen. In 2022 hebben we in ons Klimaatactieplan een nieuwe doelstelling gesteld: in 2030 moet de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in aandelen én bedrijfsobligaties de helft minder zijn dan in 2019.

Bewust beleggen in duurzame ontwikkeling

Ook blijven we actief zoeken naar beleggingen die bijdragen aan een betere wereld. Eind 2022 hadden we € 2,8 miljard belegd in bedrijven, vastgoed en projecten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, ‘Goede gezondheid en welzijn’ en ‘Betaalbare en duurzame energie’. Een groot deel daarvan bestaat uit bovengemiddeld duurzaam vastgoed en obligaties waarmee projecten op het gebied van milieu, klimaat en samenleving worden gefinancierd.

Respect voor mensenrechten

Respect voor mensenrechten zien wij als een randvoorwaarde om ‘goed voor elkaar’ te kunnen zijn. We willen daarom dat bedrijven en overheden waarin we beleggen de mensenrechten respecteren. In 2022 hebben we op dit vlak een belangrijke stap gezet: we hebben ons beleid aangescherpt voor staatsobligaties van landen die burgervrijheden en democratie ernstig beperken.

Aandacht voor eventuele negatieve impact

Samen met onze vermogensbeheerder hebben we ook in 2022 werk gemaakt van de afspraken uit het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Dit betekent dat we stelselmatig de negatieve impact op samenleving en milieu vaststellen van de activiteiten van bedrijven waarin we beleggen. Na 4 jaar van samenwerking gaan de deelnemende pensioenfondsen in 2023 aan de slag met het vervolg op het IMVB-convenant.

Overtuiging: ook goed voor het rendement

Maatschappelijk verantwoord beleggen biedt kansen. Met onze beleggingen kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. We zijn ervan overtuigd dat zulke beleggingen op lange termijn ook financieel beter presteren. Wetenschappelijk onderzoek steunt ons in de overtuiging dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het pensioenrendement en het risico vermindert.

SPW blijft zich ontwikkelen

SPW blijft zich ontwikkelen op het gebied van verantwoord beleggen. We willen transparant zijn over wat we doen en bereiken, maar ook over onze uitdagingen en dilemma’s en wat er nog beter kan.

In ons Verslag Verantwoord Beleggen 2022 leest u meer over onze voortgang en resultaten.