We blikken trots terug op 2023 en kijken uit naar 2024: ‘Bedankt voor uw vertrouwen’

1 december 2023

2023 is alweer bijna voorbij. Voor SPW was dit een druk en bewogen jaar met de voorbereidingen op het vernieuwde pensioenstelsel, indexaties en veranderingen in de politiek. Het bestuur van SPW blikt met een trots gevoel terug en kijkt ook alvast vooruit naar 2024.

 

Allereerst bedanken we u voor het vertrouwen in ons. Wij zijn bijzonder trots op de hoge waarderingen die u ons gegeven heeft in het klanttevredenheidsonderzoek. 

Onze voorbereiding op de nieuwe regels

Halverwege 2023 heeft het parlement, na ruim 10 jaar overleg met onder andere de sociale partners, de nieuwe pensioenwet goedgekeurd.

In 2021 heeft SPW al een plan gemaakt voor de overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel. Hierin zijn de werkzaamheden die nodig zijn om over te gaan naar het nieuwe stelsel in kaart gebracht. Afgelopen jaar hebben we met goede ondersteuning van onze pensioenuitvoerder APG aan de nieuwe pensioenregeling gewerkt. We hebben belangrijke stappen gezet in de voorbereiding. Een voorbereiding die zeer zorgvuldig moet gebeuren en waarvan de uitkomsten evenwichtig moeten zijn.

In het najaar hebben we uitgebreid gesproken met sociale partners over de nieuwe solidaire regeling. De sociale partners zijn verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners leggen in de komende maanden het zogenaamde transitieplan voor aan hun achterban. SPW beoordeelt daarna of de pensioenregeling uitvoerbaar en evenwichtig is. Pas als alles is goedgekeurd, kan het transitieplan ingediend worden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dankzij goede samenwerking met de sociale partners verwachten we dit op 1 juli 2024 te doen.

We houden u op de hoogte

Met APG hebben we afgesproken dat we op 1 januari 2026 overstappen naar de nieuwe regels voor pensioen. Met onze voorbereiding kan dit zorgvuldig en goed verlopen. 

In 2024 starten we met uitgebreider communiceren wat de nieuwe pensioenregeling inhoudt. We laten weten wat hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen. Halverwege 2025 kunnen we vertellen wat dat precies voor u en uw pensioen gaat betekenen.

Op de hoogte blijven?

Als er nieuws is, dan informeren we u daarover op onze website en in onze nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.

De pensioenen konden omhoog

Op 1 januari 2023 hebben we de pensioenen stevig kunnen verhogen dankzij de goede dekkingsgraad van het fonds. Oud-deelnemers en gepensioneerden kregen een verhoging op basis van de prijsinflatie (9,84%). Deelnemers die op dat moment pensioen opbouwden bij SPW kregen een verhoging op basis van de loonstijging (2,38%).

We hebben lang stilgestaan bij deze verschillen. De afspraken over hoe wij de pensioenen verhogen worden gemaakt door cao-partijen en staan voor langere tijd vast. Eenmalig daarvan afwijken is volgens de wet niet toegestaan.  

Op naar 2024

Bij de verkiezingen op 22 november is Nederland rechtser geworden. Wat dit betekent voor de net aangenomen pensioenwet is onduidelijk. We zullen dit nauwlettend in de gaten houden.  

De nieuwe regels voor pensioen en de solidaire regeling vormen een stevige basis voor een goed pensioen in de toekomst. Daar zijn we van overtuigd.

 

Namens heel SPW wensen wij u en uw familie alvast fijne feestdagen!

 

Miranda Blomberg (werknemersvoorzitter) 
Henk Jagersma (werkgeversvoorzitter)