Hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en oud-deelnemers

18 april 2023

Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en oud-deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen zo de mogelijkheid om hun stem te laten horen over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels.

Op 1 juli 2023 gaat naar verwachting de Wet toekomst pensioenen in. Dat betekent dat er nieuwe regels gelden voor pensioen. SPW wil op 1 januari 2026 overstappen. Sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) spreken af hoe deze overstap gaat. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. Voor verenigingen van gepensioneerden en oud-deelnemers komt een wettelijk hoorrecht.

Transitieplan

Op dit moment is er nog geen concept-transitieplan. Wij verwachten deze medio september. Zodra deze er is, delen we het hier. U vindt hier dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen geven over het concept-transitieplan.

Voorwaarden hoorrecht

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan verschillende eisen voldoen:

  • Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid. 
  • In hun statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of oud-deelnemers behartigen. 
  • Zij moeten minimaal 250 gepensioneerden of oud-deelnemers vertegenwoordigen. Of 10% van alle gepensioneerden of oud-deelnemers van het pensioenfonds.

Uw stem laten horen

Wilt u graag uw stem laten horen over het concept-transitieplan? Als gepensioneerde deelnemer kan dat door u aan te sluiten bij Vereniging Volkhuisvesters Pensioen. Ook kan u, als gepensioneerde of oud-deelnemer, ervoor kiezen om zelf een vereniging op te richten om uw stem te laten horen.

Waar kunt u zich melden?

Verenigingen kunnen zich voor 1 juli 2023 aanmelden via info@spw.nl.