Tweede Kamer behandelt pensioenwet

8 november 2022

Op 2 november debatteerde de Tweede Kamer over de Wet toekomst pensioenen. Het debat duurde tot half 2 ’s nachts. Het omvangrijke en ingewikkelde wetsvoorstel werd uitgebreid besproken. De coalitiepartijen lijken het wetsvoorstel te gaan steunen. Op 10 november zal de Tweede Kamer verder gaan met de behandeling van de pensioenwet.

Wet toekomst pensioenen

De nieuwe pensioenwet is bedoeld om ons pensioenstelsel te moderniseren. En beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Met de vernieuwing veranderen de regels voor zo’n 1500 miljard euro aan pensioengeld. Iedere deelnemer krijgt een eigen pensioenvermogen dat meer meebeweegt met economische ontwikkelingen. Pensioenopbouw kan daarmee sneller omhoog en omlaag. Er zijn extra knoppen om ervoor te zorgen dat het pensioen van gepensioneerden stabiel blijft.

Knelpunten van de nieuwe pensioenwet

De vragen die Kamerleden nog hebben over het wetsvoorstel gaan onder meer om onduidelijkheid over de precieze gevolgen van de nieuwe wetgeving. Experts werken de rekenregels bijvoorbeeld nog uit. Voor de oppositie is het nog de vraag of het nieuwe stelsel wel oplost wat het zegt op te lossen, en of de hervorming noodzakelijk is.

Toekomst van het wetsvoorstel

Waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel aangenomen. De coalitie staat erachter en die heeft een meerderheid. Hoe GroenLinks en PvdA gaan stemmen is nog niet duidelijk. Hun standpunt is ook belangrijk. Het is nog niet bekend wanneer de Kamerleden gaan stemmen over de wet. Gaat de Tweede Kamer akkoord met het voorstel voor de nieuwe pensioenwet? Dan moet de Eerste Kamer ook akkoord gaan, voor de wet in kan gaan. Deze gaat als alles goed gaat in op 1 juli 2023.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.

We houden u op de hoogte

De vernieuwde regels voor pensioen worden nog verder uitgewerkt. Zodra duidelijk is wat ze voor SPW en uw pensioen betekenen, leest u dat hier op de website en in onze nieuwsbrieven. Ook kunt u kijken op

'Werken aan ons nieuwe pensioen'. Dit is een speciale site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze website staat volledig in het teken van nieuws en informatie over het vernieuwde pensioenstelsel.