CAO-stijging salarissen leidt tot nieuw jaarkomen 2022

9 mei 2022

Cao-partijen hebben besloten om de salarissen met ingang van 1 januari 2022 te verhogen met 3%. Deze verhoging leidt tot een aanpassing van het pensioengevend jaarinkomen voor 2022 en daarmee ook tot een aanpassing in de pensioenpremie. Houdt u daarmee rekening bij uw pensioenaangifte?

Wij verzoeken u deze aanpassing pas door te geven zodra de nieuwe cao-loonschalen definitief zijn vastgesteld

De CAO Woondiensten en de loonschalen vindt u op aedes.nl.

Neemt u vooral contact met ons op. Wij staan voor u klaar!