Hoe kijkt u naar beleggen?

4 maart 2022

Bouwt u pensioen op of krijgt u pensioen van SPW? Dan krijgt u misschien een uitnodiging voor een risicopreferentieonderzoek. Als pensioenfonds moeten wij namelijk aan onze deelnemers vragen hoe zij over beleggen denken. Wij zijn daar nu mee bezig.

SPW belegt de pensioenpremies. Dit doen wij om te zorgen dat u straks een goed pensioen heeft, of houdt. Beleggen kan op verschillende manieren: met meer zekerheid of juist met meer risico. Beleggen met meer risico houdt in dat u kans heeft op een hoger, maar ook een lager pensioen.

Wij stellen deze vraag aan een aantal (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Per leeftijdsgroep onderzoeken we hoeveel risico zij willen lopen. SPW laat de uitkomsten van het onderzoek meewegen bij het bepalen van het beleggingsbeleid. Uw mening telt!

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het risicopreferentieonderzoek.

Pensioenpremies worden belegd. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Een risicopreferentieonderzoek is een onderzoek naar de risicovoorkeuren van deelnemers, voormalig deelnemers en gepensioneerden. Het onderzoek laat zien hoeveel risico zij willen en lopen als het om pensioen gaat.

In de Wet toekomst pensioenen, die waarschijnlijk per 1 januari 2023 in werking treedt, staat dat pensioenfondsen de risicopreferentie van de deelnemers elke 5 jaar moeten onderzoeken. De uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek spelen een rol bij het bepalen van de risicohouding van het pensioenfonds.

Dat is de mate waarin een pensioenfonds beleggingsrisico’s kan en wil lopen om de doelstellingen van het fonds te realiseren.

Nee, een pensioenfonds kijkt naar de risicohouding van groepen deelnemers in verschillende leeftijdsgroepen, de zogenoemde leeftijdscohorten. Zo zullen jongere deelnemers over het algemeen meer risico kunnen lopen, omdat het nog lang duurt voordat zij met pensioen gaan. Oudere deelnemers zullen over het algemeen minder risico willen lopen.

Het pensioenfonds moet gebruikmaken van een risicopreferentieonderzoek bij het toetsen van de risicohouding van het fonds. Hoe zwaar de uitkomsten meewegen is nog niet helemaal duidelijk.

Nee, dat moet iedereen zelf weten. Door mee te doen kun je wel je eigen mening laten gelden.

In de Solidaire premieregeling wordt de risicohouding ten aanzien van beleggen per leeftijdsgroep vastgesteld. Voor alle deelnemers in een bepaalde leeftijdsgroep gaat het fonds uit van dezelfde risicohouding.