Verantwoord beleggen: door met aangescherpte ambities

24 juni 2022

2021 was het jaar waarin we met aangescherpte ambities verder zijn gegaan op de ingeslagen weg. In lijn met de wensen van onze deelnemers leggen we nog meer focus op de thema’s klimaatverandering, biodiversiteit, goed bestuur en mensenrechten. In ons nieuwe Verslag Verantwoord Beleggen leest u over onze voortgang en resultaten.

SPW zet zich in voor een goed pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie. De premies die deelnemers en werkgevers elke maand inleggen, beleggen we in onder andere aandelen, obligaties en vastgoed. We vinden het belangrijk om te beleggen met aandacht voor mens, milieu en goed bestuur. Zo zorgen we voor een goed pensioen én een leefbare wereld.

In 2021 hebben we onze duurzame ambities aangescherpt

Dit hebben vastgelegd in ons vernieuwd beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen voor de periode 2021-2025. We bouwen voort op ons vorige beleid, maar richten ons uitdrukkelijker dan eerst op vier thema’s die voor onze deelnemers en andere belanghebbenden belangrijk en herkenbaar zijn: klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en goed bestuur.

Het belang van deze thema’s voor een duurzame wereld zien we om ons heen, ook dicht bij huis. Bijvoorbeeld doordat het klimaat verandert en de weersextremen toenemen. Voor de toekomst van onze deelnemers én onze beleggingen heeft dat grote gevolgen.

Strengere criteria

In 2021 hebben we ook strengere criteria ingevoerd om de klimaatinspanningen van grote energie- en elektriciteitsbedrijven te beoordelen. Ook verkochten we onze beleggingen in kolen en teerzandbedrijven. Hiermee nemen we afscheid van grote CO2-uitstoters.

Sinds 2015 is de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 48% gedaald. Ook van bedrijfsobligaties, vastgoed, private equity en, in 2021 voor het eerst, staatsobligaties meten we de CO2-voetafdruk. Dat is 86% van al onze beleggingen.

Bewust beleggen in duurzame ontwikkeling

Ook blijven we actief zoeken naar beleggingen die bijdragen aan een duurzame wereld. Eind 2021 hadden we € 3,4 miljard belegd in bedrijven, vastgoed en projecten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn doelen zoals duurzame steden en betaalbare en schone energie. Een groot deel van die 3,4 miljard bestaat uit obligaties met een duurzaam oogmerk, waarmee sociale of groene projecten worden gefinancierd.

Aandacht voor eventuele negatieve impact

Samen met onze vermogensbeheerder maakten we in 2021 werk van de afspraken uit het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Dit betekent dat we stelselmatig vaststellen wat de negatieve impact is van de activiteiten van bedrijven waarin we beleggen voor samenleving en milieu.

SPW blijft zich ontwikkelen

SPW blijft zich ontwikkelen op het gebied van verantwoord beleggen. We willen transparant zijn over wat we doen en bereiken, maar ook over onze uitdagingen en dilemma’s en wat er nog beter kan.

In ons nieuwe Verslag Verantwoord Beleggen leest u meer over onze voortgang en resultaten.