Hoe verliep 2021 voor SPW?

28 juni 2022

Met het jaarverslag 2021 geven wij u inzicht in onze activiteiten en resultaten in 2021 en leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021.

Zo hebben we in 2021 flinke stappen gezet richting implementatie van de nieuwe pensioenregeling. Er is een voorlopige keuze gemaakt voor het solidaire contract en een besluit genomen met een voorkeur voor invaren. Dit betekent dat opgebouwde rechten en ingegane uitkeringen overgaan naar het nieuwe stelsel.

Verder heeft SPW een positief rendement van 8,5% op het belegde vermogen behaald. En beleggen we steeds meer op verantwoorde wijze. Ook hebben we in 2021 een nieuwe Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) vastgesteld.

Belangrijke ambitie van SPW is de tevredenheid onder deelnemers

Wij willen dit bereiken door deelnemers meer overzicht te bieden in hun financiƫle situatie en in de keuzes die ze maken. Dat doen we op de website via onze module Helder Overzicht & Inzicht (HO&I). De analyse die dit biedt gaat verder dan de keuzes die onze regeling zelf biedt en geeft ook inzicht in uitgaven. Nu en na pensionering.

Op basis van de ervaringen van onze deelnemers bouwen we de module verder uit. Daarnaast coachen wij sinds 2020 de deelnemers nog beter in hun pensioenkeuzen via de module Pensioencoach.

Wat u nog meer kan vinden in het jaarverslag

  • Onze missie, visie en strategie;
  • het risicomanagement en vermogensbeheer;
  • de transparantie die wij nastreven;
  • ons communicatiebeleid;
  • de werking van onze organisatie;
  • ambities voor de toekomst.