Wij kunnen ons voorstellen dat de verhoging van uw pensioen vragen oproept. Wij beantwoorden de veelgestelde vragen.

Indexeren, verhogen, indexatie, toeslag en toeslagverlening gaan allemaal over verhogen van pensioenen. SPW probeert elk jaar de pensioenen te verhogen. Dit noemen we indexatie. Indexatie is het verhogen van het opgebouwde pensioen om koopkrachtverlies door inflatie te compenseren. Of het verhogen van de pensioenuitkering, zodat deze aansluit bij loonstijgingen. Dit jaar kunnen wij alle pensioenen verhogen.

SPW verhoogt voor al haar deelnemers het pensioen. SPW heeft 3 soorten deelnemers.

 1. Deelnemers die nu werken bij een woningcorporatie en nu pensioen opbouwen. 
 2. Deelnemers die bij een woningcorporatie hebben gewerkt en pensioen hebben opgebouwd.
 3. Deelnemers die pensioen ontvangen.

Voor de verschillende deelnemers verhogen wij pensioen op een andere manier.


Bent u op 31 december 2022:

 1. Werkzaam bij een woningcorporatie? Dan verhogen wij uw pensioen met 2,38%. Onze ambitie is om de opgebouwde pensioenaanspraken mee te laten groeien met de looninflatie. Door uit te gaan van de loonontwikkeling als basis blijft het pensioen op de lange termijn welvaartsvast. 
 2. Niet meer werkzaam bij een woningcorporatie? Dan verhogen wij uw pensioen met 9,84%. Onze ambitie is om de opgebouwde pensioenaanspraken mee te laten groeien met de prijsinflatie. Door uit te gaan van de prijsontwikkeling als basis blijft het pensioen op de lange termijn waardevast. 
 3. Gepensioneerd? Dan verhogen wij uw pensioen met 9,84%. Onze ambitie is om de opgebouwde pensioenaanspraken mee te laten groeien met de prijsinflatie. Door uit te gaan van de prijsontwikkeling als basis blijft het pensioen op de lange termijn waardevast.

De pensioenverhoging is afhankelijk van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen betalen. Om te bepalen of dit zo is, kijken we naar de beleidsdekkingsgraad op 31 oktober van het voorafgaande jaar. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van

de dekkingsgraden

van de afgelopen 12 maanden.

SPW verhoogt voor al haar deelnemers het pensioen. SPW heeft 3 soorten deelnemers.

 1. Deelnemers die nu werken bij een woningcorporatie en nu pensioen opbouwen. 
 2. Deelnemers die bij een woningcorporatie hebben gewerkt en pensioen hebben opgebouwd.
 3. Deelnemers die pensioen ontvangen.

Voor deze 3 soorten deelnemer bepaalt iets anders de verhogingen:

 1. Werkte u tot en met 31 december 2022 bij een woningcorporatie? Dan is de verhoging van uw pensioen gekoppeld aan de cao-loonontwikkeling. Voor de verhoging per 1 januari 2023 kijken we naar de cao-loonontwikkeling in de periode van 31 juli 2021 tot en met 31 juli 2022. De cao-loonontwikkeling was in deze periode gelijk aan 3,0%. Onze beleidsdekkingsgraad van 132,1% is niet hoog genoeg voor een volledige verhoging van 3,0%. Daarvoor is een beleidsdekkingsgraad van 139,3% nodig. Daarom kan SPW de volledige 3,0% niet geven, maar maximaal 79,4% van de cao-loonontwikkeling oftewel 2,38% (= 79,4% x 3,0%).
 2. Werkte u op 31 december 2022 niet meer bij een woningcorporatie, maar heeft u in het verleden wel pensioen opgebouwd bij SPW? Dan is de verhoging van uw opgebouwde pensioen gekoppeld aan de prijsinflatie Voor de indexatie per 1 januari 2023 kijken we naar de periode van juli 2021 tot en met juli 2022. De prijsontwikkeling was in deze periode gelijk aan 12,4%. Onze beleidsdekkingsgraad  van 132,1% is niet hoog genoeg voor een volledige verhoging van 12,4%. Daarvoor is een beleidsdekkingsgraad van 139,3% nodig. Daarom kan SPW de volledige 12,4% niet geven, maar maximaal 79,4% van de prijsinflatie oftewel 9,84% (= 79,4% x 12,4%).
 3. Bent u op 31 december 2022 gepensioneerd bij SPW? Dan is de verhoging van uw pensioen gekoppeld aan de prijsinflatie. Voor de indexatie per 1 januari 2023 kijken we naar de periode van juli 2021 tot en met juli 2022. De prijsontwikkeling was in deze periode gelijk aan 12,4%. Onze beleidsdekkingsgraad  van 132,1% is niet hoog genoeg voor een volledige verhoging van 12,4%. Daarvoor is een beleidsdekkingsgraad van 139,3% nodig. Daarom kan SPW de volledige 12,4% niet geven, maar maximaal 79,4% van de prijsinflatie oftewel 9,84% (= 79,4% x 12,4%).

Voor deelnemers werkzaam bij een woningcorporatie geldt dat als de financiële situatie het toelaat, wij de pensioenen mee laten groeien met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. Dit betekent dat wij uw pensioen zoveel mogelijk laten meegroeien met uw salaris, zodat het blijft aansluiten op de kosten van uw dagelijks leven. Hierbij wordt gekeken naar de loonontwikkeling in de periode 31 juli tot en met 31 juli van het voorafgaande jaar. 

In de periode waarover we meten was er een loonstijging van 3,0%. Er was ruimte voor een gedeeltelijke indexatie, omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2022 hoger was dan 110% maar lager dan de benodigde beleidsdekkingsgraad voor volledige indexatie van 139,3%. Hierdoor kunnen wij de pensioenen per 1 januari 2023 met 2,38% verhogen.

Voor deelnemers werkzaam bij een woningcorporatie geldt dat als de financiële situatie het toelaat, wij de pensioenen mee laten groeien met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. Dit betekent dat wij uw pensioen zoveel mogelijk laten meegroeien met uw salaris. Hierbij wordt gekeken naar de loonontwikkeling in de periode 31 juli tot en met 31 juli van het voorafgaande jaar. 

In de periode waarover we meten was er een loonstijging van 3,0%. Er was ruimte voor een gedeeltelijke indexatie, omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2022 hoger was dan 110% maar lager dan de benodigde beleidsdekkingsgraad voor volledige indexatie van 139,3%. Hierdoor kunnen wij de pensioenen per 1 januari 2023 met 2,38% verhogen.

Ontvangt u een WIA-plus/WIA-excedent of een invaliditeitspensioen? Dit pensioen wordt door SPW verhoogd met de indexatie voor deelnemers die een pensioenuitkering ontvangen (gepensioneerden). 

Ontvangt u een AAP en/-of een WGA-hiaatpensioen? Deze volgen de verhoging van de WAO- of WIA-uitkering.

U ziet dat er 1 groep is waarvan de pensioenen met 2,38% wordt verhoogd. Die verhoging is gebaseerd op de loonstijging van CAO Woondiensten. Het percentage van 9,84% is gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging in het vorige jaar (in dit geval van 31 juli 2021 tot en met 31 juli 2022). Dit is zo vastgelegd in ons pensioenreglement. Eenmalig daarvan afwijken is volgens de wet niet toegestaan. 

Indexatie voor deelnemers werkzaam bij een woningcorporatie
Voor deelnemers werkzaam bij een woningcorporatie geldt dat als de financiële situatie het toelaat, wij de pensioenen mee laten groeien met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. Dit betekent dat wij uw pensioen zoveel mogelijk laten meegroeien met uw salaris. Hierbij wordt gekeken naar de loonontwikkeling in de periode 31 juli tot en met 31 juli van het voorafgaande jaar.

In de periode waarover we meten was er een loonstijging van 3,0%. Er was ruimte voor een gedeeltelijke indexatie, omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2022 hoger was dan 110%, maar lager dan de benodigde dekkingsgraad voor volledige indexatie van 139,3%. Hierdoor kunnen wij de pensioenen per 1 januari 2023 met 2,38% verhogen. 

Indexatie voor gepensioneerden en gewezen deelnemers
Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers gelden andere toeslagregels dan voor actieve deelnemers. Dit staat beschreven in het pensioenreglement. Bij indexatie voor gepensioneerden en gewezen deelnemers wordt gekeken naar de prijsontwikkeling in de periode van 31 juli tot en met 31 juli van het voorafgaande jaar.

Afgelopen periode zijn de prijzen gestegen. Er was ruimte voor indexatie omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2022 hoger was dan 110%. Hierdoor kunnen wij uw (opgebouwde) pensioen per 1 januari 2023 met 9,84% verhogen.

De afspraken over hoe de wij de pensioenen verhogen worden gemaakt door cao-partijen en staan voor langere tijd vast. Eenmalig daarvan afwijken is volgens de wet niet toegestaan.

Bij een verhoging is niet alleen de prijsinflatie in het afgelopen jaar bepalend. We bekijken wat een verhoging betekent voor onze financiële situatie in de toekomst. En we kijken naar de belangen van zowel de huidige werkenden als de gepensioneerden. Het pensioengeld moet namelijk evenwichtig (eerlijk) worden verdeeld. 

Om die reden vindt SPW het niet verantwoord om de pensioenen nog meer te verhogen. Door nu meer te indexeren wordt het verschil in indexatie tussen werkenden en gepensioneerden nog groter. En dat vindt SPW niet evenwichtig. 

Ook houden we rekening met de huidige onzekere economische tijden. Op deze manier voorkomen we dat we in slechte tijden (eerder) de pensioenen moeten verlagen. En ook om ervoor te zorgen dat uw pensioen op een verantwoorde manier kan overgaan naar het nieuwe stelsel.

Sinds 1 juli 2022 mag een pensioenfonds onder voorwaarden de pensioenen indexeren als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. De overheid heeft dit besloten. Voorheen lag deze grens op 110%. Dit betekent dat een pensioenfonds eerder kan besluiten om de pensioenen te verhogen. SPW heeft besloten hier per 1 januari 2024 geen gebruik van te maken. 

Te groot verschil tussen deelnemers

Op basis van de huidige regels over indexatie volgt voor gepensioneerden en gewezen deelnemers een veel hogere indexatie dan voor actieve deelnemers. Als wij gebruikmaken van de versoepelde regels wordt dat verschil alleen nog maar groter. En dat vinden wij niet evenwichtig (eerlijk). Voor dit besluit hebben we ook gekeken naar het verleden. Nu meer indexeren betekent dat er minder is voor de generaties die later met pensioen gaan.

Geld nodig bij overgang naar vernieuwd pensioenstelsel

Wij bereiden ons voor op het vernieuwde pensioenstelsel. Daar leest u op de pagina Vernieuwd pensioenstelsel meer over. Bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel is geld nodig om de pensioenen eerlijk te verdelen. Het is belangrijk dat niemand er met de komst van het nieuwe stelsel op achteruit gaat. 

Hoeveel geld bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel nodig is, weten we nu nog niet. Daarom houden wij hier rekening mee en maken wij geen gebruik voor de soepelere regels voor indexeren. Zo houden we geld bschikbaar voor de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. 

Of wij in 2025 gebruikmaken van de versoepelde regels, beslissen we in 2024. 

Dit mag nog niet. Inhaalindexatie mag alleen als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds boven de grens voor volledige indexatie van 139,3% zit. De beleidsdekkingsgraad van SPW is nog lager.

Op dit moment mag SPW de gemiste verhoging niet compenseren. Inhaalindexatie mag alleen als de beleidsdekkingsgraad boven de grens voor volledige indexatie van 139,3% zit. 

Lees meer over de (beleids)dekkingsgraad

De pensioenverhoging is afhankelijk van onze financiële situatie. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen betalen. Om te bepalen of dit zo is, kijken we naar de beleidsdekkingsgraad op 31 oktober van het voorafgaande jaar.

Als SPW de pensioenen verhoogt, betekent het ook dat de (beleids)dekkingsgraad omlaag gaat. Want SPW heeft meer vermogen nodig om de pensioenen te betalen. Omdat de pensioenen hoger zijn. Wij willen voorkomen dat de (beleids-)dekkingsgraad te laag wordt, want een te lage (beleids-)dekkingsgraad kan verlagen van pensioenen betekenen. 

Lees meer over de (beleids)dekkingsgraad

SPW wil ook bij het ingaan van het nieuwe pensioenstelsel financieel gezond zijn. En voldoende geld hebben voor alle pensioenen die wij dan moeten betalen en in de toekomst na het ingaan van het nieuwe pensioenstelsel.

Elk pensioenfonds heeft een eigen pensioenregeling. Daarin maken zij afspraken over verhogen. Of een pensioenfonds mag verhogen hangt af van de (beleids)dekkingsgraad. Als volgens de (beleids)dekkingsgraad en de financiele situatie van het pensioenfonds verhogen kan, dan beslist het fonds zelf of ze gaan verhogen. De financiële situatie van het fonds moet goed genoeg zijn en blijven om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen betalen. 

Daarom kunt u geen vergelijking maken met een ander pensioenfonds op basis van het percentage van de verhoging.

Eind september 2022 bedroeg de vereiste dekkingsgraad 127,7%. De beleidsdekkingsgraad bedroeg toen 130,5%. SPW heeft per 30 september 2022 dus beschikking over het vereiste vermogen en is vanaf die datum uit herstel. Het herstelplan speelt dus geen rol op de verhoging.

5 december 2022