Tweede Kamer akkoord met nieuwe pensioenwet

22 december 2022

Net voor het kerstreces, op 22 december, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks en de SGP steunen de wet.

Na lang vergaderen is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet toekomst pensioenen. Nu gaat de Eerste Kamer nog naar de wet kijken. Ook in de Eerste Kamer wordt gestemd. Het is de bedoeling dat dit gebeurt voor 1 maart 2023. Dan kan de wet ingaan op 1 juli 2023. Pensioenfondsen hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen.

Nieuwe regels

In de Wet toekomst pensioenen staan de nieuwe regels voor pensioen. De huidige regels werken niet meer goed. Pensioenfondsen moeten bijvoorbeeld verplicht hoge buffers aanhouden. Dit zorgt ervoor dat pensioenen lange tijd niet omhoog konden gaan. 

Ook sluiten de huidige regels niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt. Mensen veranderen vaker dan vroeger van werkgever of gaan aan het werk als zelfstandige. Het pensioenstelsel moet aangepast worden om dit soort kwetsbaarheden op te lossen. 

Het pensioen gaat mee met de tijd. Daarom is er een nieuwe wet.

Samen risico’s delen

De sterke punten uit het huidige pensioenstelsel veranderen niet. Werkgevers, werknemers en de overheid blijven het pensioen samen regelen. Iedereen bouwt AOW op en de meeste werknemers bouwen aanvullend pensioen op via hun werk. Mensen die pensioen opbouwen blijven samen risico’s delen en de pensioenpremies wordt gezamenlijk belegd, net als nu.

Het pensioen wordt persoonlijker

Nieuw is dat iedereen pensioen gaat opbouwen via een premieregeling. Werkgevers en werknemers maken afspraken over de hoogte van de premie. De premie wordt belegd en het pensioen is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Iedereen bouwt een persoonlijk pensioenvermogen op en kan zelf zien hoe dat pensioenvermogen ervoor staat. Het pensioen wordt persoonlijker.

Zo stabiel mogelijk

Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Als het goed gaat met de economie, kan het pensioen eerder omhoog. Als het slecht gaat, gaat het pensioen omlaag. Met buffers zorgt het pensioenfonds ervoor dat de pensioenen zo stabiel mogelijk blijven.

Sociale partners aan het werk

De komende tijd bekijken de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) op welke manier ze het beste kunnen overstappen op de nieuwe regels voor pensioen. Daarbij kijken ze ook naar het pensioen dat mensen al hebben opgebouwd. Verhuizen ze dat mee naar het vernieuwde stelsel? En zo ja, wat is daarvoor een goede manier?

Er verandert nu nog niets

Voor mensen die pensioen opbouwen of al met pensioen zijn, verandert er de komende jaren nog niets. De nieuwe regels gaan in op het moment dat het pensioenfonds overstapt.


Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?