Klimaat is voor u én ons belangrijk!

19 december 2022

SPW streeft naar een goed en betaalbaar pensioen in een leefbare wereld voor al haar deelnemers. Niet alleen nu, maar ook in de directe en verre toekomst. Want een groot deel van de pensioenrechten die deelnemers nu opbouwen, wordt namelijk pas in de toekomst uitgekeerd.

Als institutionele belegger wil SPW een rol spelen op het gebied van klimaat. Met ons ‘Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid’ en het nieuwe ‘Klimaatactieplan’ maken wij duidelijk welke rol wij hierin willen spelen.

U vindt klimaat belangrijk

Dat komt naar voren uit onderzoek dat wij hebben uitgevoerd onder deelnemers. In overeenstemming met de resultaten hebben wij onze klimaatplannen opgesteld. Een van de belangrijkste acties is het reduceren van CO2-uitstoot van beleggingen in onze portefeuille. Zo willen wij de klimaat neutrale (Net Zero) beleggingsportefeuille bereiken en deze in lijn brengen met het 1,5 graden scenario. De laatste wetenschappelijke inzichten laten zien dat dit nog sneller en drastischer moet dan eerder gedacht om op een 1,5 graden scenario en net zero uit te komen in 2050.

Dit wil SPW bereiken met haar beleggingsportefeuille

Wij hebben onze CO2-reductiedoelstellingen aangescherpt naar een absolute 50% reductie van CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019 voor aandelen en bedrijfsobligaties. Wij monitoren de voortgang en stellen onze doelen bij wanneer externe ontwikkelingen de ambities inhalen. In 2023 evalueren wij of wij voor beleggingscategorieën waarvoor het nu nog niet mogelijk is doelen te stellen, wij dit dan wel kunnen. Ook zullen wij u als deelnemer uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

U vindt al onze plannen, doelstellingen en resultaten per beleggingscategorie terug in ons ‘Klimaatactieplan’.