25 april 2022

Voorlopige keuze voor solidaire premieregeling

Er wordt in Nederland hard gewerkt aan nieuwe regels voor pensioen. Cao-partijen in de sector Woondiensten en SPW hebben hierin een belangrijke stap gezet. Er is een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling.

Het nieuwe pensioenstelsel: 2 premieregelingen

In het nieuwe pensioenstelsel wordt pensioen opgebouwd met een premieregeling. We kennen 2 varianten. De solidaire premieregeling (voorheen: het nieuwe pensioencontract) en de flexibele premieregeling (voorheen: de wet verbeterde premieregeling). 

De solidaire premieregeling lijkt op de huidige regeling. Het pensioenvermogen van deelnemers wordt belegd en mensen delen risico’s met elkaar. 

Keuze voor solidaire premieregeling

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet gaat naar verwachting per 1 januari 2023 in. Op dit moment is deze nog niet volledig uitgewerkt. Daarom is de keuze voor de solidaire premieregeling nog een voorlopige keuze.

Overgang naar de nieuwe pensioenregeling

Samen met SPW werken cao-partijen aan de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Cao-partijen streven naar een overgang op 1 januari 2026. 

De komende tijd vindt u regelmatig berichten op onze website over de stand van zaken van de wetgeving en de ontwikkeling van de nieuwe pensioenregeling. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.