SPW verkoopt beleggingen in kolen- en teerzandbedrijven

22 april 2022

Nieuwe stappen in het tegengaan van klimaatverandering

SPW heeft haar beleggingen verkocht in bedrijven die een groot deel van hun omzet halen uit kolenmijnen of de oliewinning uit teerzand. Hiermee zetten we versneld stappen in ons beleid om verantwoord te beleggen voor een goed pensioen én een leefbare wereld.

Tegengaan van klimaatverandering

In ons beleid om verantwoord te beleggen is het tegengaan van klimaatverandering een van de 4 speerpunten. SPW wil onder andere bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 ⁰C. Om dit te realiseren, moet er veel gebeuren. Denk aan de transitie naar duurzame energie en het beperken van de uitstoot van CO2.

Afscheid van grote CO2-uitstoters

In ons beleid hebben we daarom onder andere de doelstelling neergelegd om uiterlijk in 2025 te stoppen met beleggen in bedrijven die een groot deel van hun omzet uit kolen (30% of meer) of teerzand (20% of meer) halen. Het afgelopen half jaar hebben we hieraan gewerkt en dit doel is nu behaald. SPW heeft beleggingen in 14 bedrijven verkocht. Eind 2020 hadden we in deze bedrijven ongeveer € 9,9 miljoen belegd. We verwachten dat de verkoop geen negatief effect heeft op het langjarig rendement van onze beleggingen en de pensioenen van onze deelnemers.

Verdere stappen in de energietransitie

Vanuit een wereldeconomie die, ook de komende jaren nog, voor een groot deel afhankelijk is van fossiele brandstoffen, willen we de transitie maken naar duurzame energie. SPW zal de komende tijd daarom ook haar beleggingen verkopen in bedrijven die minder dan 30% van hun omzet uit kolenmijnen of 20% uit teerzand halen. Hierdoor beleggen we dan niet meer in bedrijven die hun omzet halen uit kolenmijnen of de oliewinning uit teerzand.

Wij vinden het verantwoord om te blijven beleggen in fossiele producenten die het klimaatakkoord hebben ondertekend en een transitieplan hebben. Deze bedrijven blijven we als aandeelhouder nauwlettend volgen in hun transitie, bijvoorbeeld in de realisatie van de tussentijdse doelen. En waar nodig zullen we hier op bijsturen door in gesprek te gaan en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Daarnaast zoeken we bewust naar beleggingen die bijdragen aan een duurzame wereld, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen en oplossingen voor klimaatverandering. En kijken we bijvoorbeeld hoe we kunnen bijdragen aan het verhogen van de energie-efficiëntie in de vastgoedsector. Ook sporen we de bedrijven aan om minder CO2 uit te stoten. Dit jaar zullen wij nieuwe doelstellingen formuleren voor het verlagen van de CO2-uitstoot bij onze beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed. Onze investeringen volgen we kritisch en waar nodig gaan we in gesprek en gebruiken we onze invloed door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Voor een goed pensioen én een leefbare wereld

SPW belegt voor een goed pensioen én een leefbare wereld. Onze deelnemers staan centraal in alle beslissingen, voor het rendement en de duurzame keuzes. Samen met hen en andere belanghebbenden hebben we de 4 thema’s gekozen die centraal staan in ons beleid: klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, goed bestuur en respect voor mensenrechten.

Met de deelnemers gaan we regelmatig in gesprek over ons beleid, de uitvoering hiervan en hun verwachtingen.

Meer informatie over hoe we beleggen voor een goed pensioen én een leefbare wereld leest u op Beleggen | SPW.

Update per 03-2023:
Het gaat in bovenstaande tekst om kolenmijnen die kolen winnen voor elektriciteitsproductie (zogenaamde thermische kolen). Kolenmijnen die steenkool winnen voor de productie van staal (zogenaamde metallurgische kolen) worden niet verkocht. Deze kunnen zich dus nog wel in de portefeuille bevinden.