Vereniging Gepensioneerden SPW

20 september 2021

Bent u al bekend met onze vereniging voor gepensioneerden? Misschien niet. Toch zijn ze erg belangrijk. De vereniging behartigt namelijk de belangen van iedereen die pensioen ontvangt van SPW. Of dat nu ouderdomspensioen, partnerpensioen of wezenpensioen is. Ook kunt u als gepensioneerde zelf uw stem laten horen. Maak kennis met de Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties, kortweg Volkshuisvesters Pensioen.

Opkomen voor uw pensioenbelang

Volkshuisvesters Pensioen heeft naam gekregen op 13 maart 2009. De vereniging is een initiatief van onder andere Dick de Jong en Lex Pouw. Lex was de eerste voorzitter en Dick was één van de eerste vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan van SPW. Het huidige bestuur bestaat uit gepensioneerden en vroeg-gepensioneerden. De drijfveer van de vereniging: het belang van u als pensioengebruiker.

 

“Hoe staat SPW ervoor? Wat zijn de toekomstverwachtingen? Hoe staat de dekkingsgraad ervoor?
Is er misschien ruimte voor indexering? Moet de dekkingsgraad omhoog?
En hoe zit het met het nieuwe pensioenstelsel?”

 

Belangrijke vragen die invloed hebben op uw pensioen. Volkshuisvesters Pensioen houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en probeert waar mogelijk deze te beïnvloeden.

Goed vertegenwoordigd

Dit doen ze onder andere door regelmatig te overleggen met het SPW-bestuur en zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan. Gepensioneerden hebben inmiddels 4 vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan van SPW.

Voorzitter Fons Catau en adviseur Anna Vroege van het Volkshuispensioen bestuur bekleden 2 van deze zetels. In 2020 is Fons ook gekozen tot voorzitter van het verantwoordingsorgaan.

Daarnaast is Volkshuisvesters Pensioen lid van de landelijke Koepel Gepensioneerden* en praat dus mee over het landelijke pensioenbeleid. Nu het pensioenstelsel wordt hervormd is dit actueel.

Word lid en laat uw stem horen

Een sterke achterban van leden helpt de adviseurs om onder andere verschil te maken in het verantwoordingsorgaan. Daarom richt de vereniging zich nu vooral op het werven van zoveel mogelijk (gepensioneerde) leden. Zo kunnen ze écht hun stem laten horen.

Ga voor een optimaal pensioen en laat ook uw stem horen. Bent u met pensioen of gaat u binnenkort met pensioen? Al vanaf € 20 per jaar kunt u lid worden van Volkshuisvesters Pensioen. In het eerste jaar krijgt u 50% korting op uw lidmaatschap. Brengt u een nieuw lid aan, dan krijgt u in dat jaar 50% korting.

Meer weten?

Wilt u lid worden? Of meer informatie over Volkshuisvesters Pensioen en wat de vereniging voor u kan betekenen? Kijk op www.volkshuisvesterspensioen.nl. Hier vindt u ook het laatste nieuws.

*Volkshuisvesters Pensioen is aangesloten bij de “Koepel Gepensioneerden”, de grootste seniorenorganisatie in Nederland. De Koepel behartigt landelijk de belangen van ca. 300.000 gepensioneerden voor hun pensioenen, inkomen, zorg, welzijn en wonen. De brancheorganisatie heeft nauwe contacten met vooral de Rijksoverheid en politieke partijen.