Voorwaardelijk pensioen

Sinds 1 januari 2006 bouwt iedereen die geboren is na 1949 pensioen op volgens de Flexpensioenregeling. Het kan zijn dat u daarnaast ook recht heeft op extra flexpensioen. Dit kunt u onder meer gebruiken om eerder dan uw 68e met pensioen te gaan. Er gelden wel bepaalde voorwaarden voor. Daarom noemen we dit het 'voorwaardelijk recht'.

U heeft alleen recht op extra flexpensioen (en partnerpensioen) als u tot aan het moment dat u met pensioen gaat onafgebroken in dienst bent in de sector woningcorporaties. U bouwt geen vroegpensioen meer op. U kunt nog steeds eerder dan 68 jaar met pensioen als u dat wilt. 

Eindigt uw dienstverband om een andere reden dan dat u met pensioen gaat? Dan vervalt het  recht op het extra flexpensioen (en partnerpensioen).

Uw recht op extra pensioen vervalt altijd:

  • bij ontslag met een afvloeiingsregeling*. Dit geldt ook bij tussenkomst van een kantonrechter;
  • bij ontslag op staande voet;
  • met een non-activiteitsregeling**.

Er is één uitzondering waarbij uw recht op extra pensioen wel blijft bestaan. Dit is het geval als u binnen drie maanden weer gaat werken binnen de woningcorporatiebranche.

* Een afvloeiingsregeling is elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst waarbij een vergoeding (direct of indirect in financiële zin) door de werkgever wordt betaald ter compensatie van het gemiste loon. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter onder toekenning van een vergoeding valt hier ook onder.
** Een non-activiteitsregeling is een regeling met uw werkgever waarbij de arbeidsovereenkomst in stand blijft. Uw loon wordt doorbetaald terwijl u niet of nauwelijks werkzaamheden hoeft te verrichten.

In september 2015 hebben de cao-partijen een akkoord bereikt voor een afbouwregeling van voorwaardelijke pensioenaanspraken. Uw voorwaardelijk pensioen wordt jaarlijks met 10% afgebouwd vanaf 1 april 2016 tot en met 1 april 2019. In totaal wordt uw voorwaardelijk pensioen 40% minder.

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie: hoe lang heeft u pensioen op kunnen bouwen en hoeveel inkomen heeft u nodig als u met pensioen gaat? 

Bekijk uw mogelijkheden in Mijn SPW

In Mijn SPW wordt rekening gehouden met de afbouw van het voorwaardelijke pensioen.

Bovenstaande is een eenvoudige weergave van de reglementstekst. U kunt de volledige tekst nalezen in het Flexpensioenreglement (artikel 68 in combinatie met artikel 1).