Het pensioenakkoord en het SPW-pensioen

Wij zien nauwlettend toe op de ontwikkeling van het pensioenakkoord. Maar nog niet alles is rond. Daarom kunnen wij nu nog niet overzien wat dit voor u en uw werknemers zal betekenen. Jim Schuyt, bestuurs- en werkgeversvoorzitter van SPW, en, Miranda Blomberg, werknemersvoorzitter: ‘Het is goed dat er een pensioenakkoord ligt. Sociale partners moeten nu keuzes gaan maken. In nauwe samenwerking zullen wij hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.’

Nieuwsbericht voor deelnemers

29-06-2020

Neemt u dan contact op met uw relatiemanager of een van de medewerkers van relatiebeheer.
Chat met SPW