Maatschappelijk Verantwoord Beleggen: nieuwe engagement list gepubliceerd

SPW zet zich in voor een goed pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie. We vinden het belangrijk om dit op een verantwoorde manier te doen. Voor het beleggen van ons pensioengeld hebben we daarom afspraken gemaakt. We beleggen alleen in bedrijven als ze aan onze eisen voldoen, of kunnen gaan voldoen.

We gaan het gesprek aan met bedrijven waar we mogelijkheid zien om negatieve invloeden te stoppen, voorkomen of verminderen. Dit noemen we ‘engagement’. Via de vermogensbeheerder van APG zijn we de afgelopen periode met meer dan 400 bedrijven in gesprek gegaan. Belangrijke onderwerpen waren onder andere milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, bedrijfsethiek, goed bestuur en duurzame financiering. Bij sommige bedrijven ging het om één onderwerp, bij andere om meer.

In de nieuwe engagement list vindt u een overzicht van de verschillende bedrijven en de onderwerpen.

Benieuwd naar alle achtergronden van ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid?
Kijk dan op deze speciale pagina over Verantwoord Beleggen.

16-06-2021

Chat met SPW