Aanpassen mate van arbeidsongeschiktheid

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door UWV. Om de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidsaanvullingen te bepalen, houdt SPW rekening met verschillende factoren.

Bijvoorbeeld wanneer UWV wegens verrekening van inkomen uit arbeid een lagere WIA-uitkering uitkeert, gaat SPW voor de toepassing van het reglement uit van de mate van arbeidsongeschiktheid behorende bij deze lagere uitkering. 

Wat als uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt verhoogd of verlaagd? De gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen en/of uw premievrije deelneming zijn afhankelijk van uw situatie. Hieronder zullen wij een toelichting geven. Heeft u hierna nog vragen? Neemt u dan contact op met onze helpdesk.

Verhoging van mate van arbeidsongeschiktheid

Was u al ziek voordat u pensioen opbouwde bij SPW? En is de mate van arbeidsongeschiktheid verhoogd in de periode dat u pensioen opbouwt bij ons?  U heeft dan géén recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW. Neem hiervoor contact op met uw vorige pensioenuitvoerder.  
 
Indien u bij een andere pensioenuitvoerder geen aanspraak kunt maken op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunt u SPW verzoeken om u een arbeidsongeschiktheidspensioen toe te kennen overeenkomstig de verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid. De mate van arbeidsongeschiktheid die al voor het begin van de deelname bij SPW bestond, komt niet in aanmerking voor toekenning van de arbeidsongeschiktheidspensioenen. 

Verlaging van mate van arbeidsongeschiktheid

Bovenstaande punten gelden ook als de mate van arbeidsongeschiktheid wordt verlaagd. U heeft dan géén recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW. Neem hiervoor contact op met uw vorige pensioenuitvoerder.

Premievrije deelneming

Was u al gedeeltelijk arbeidsongeschikt op het moment dat u voor het eerst pensioen opbouwde bij SPW? En bent u op of na 1 januari 2014 in dienst van een aangesloten werkgever? Dan heeft u misschien recht op premievrije deelname over de toename van de oorspronkelijke mate van arbeidsongeschiktheid. Neemt u hiervoor contact op met onze helpdesk.
Bent u 35% of meer arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA-uitkering van UWV? Als uw 1e ziektedag zich heeft voorgedaan tijdens de deelneming die bestond op of na 1 januari 2014, heeft u recht op arbeidsongeschiktheidsaanvullingen en premievrije deelneming van SPW. Indien de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gewijzigd, leidt dit tot een overeenkomstige aanpassing van het recht op de arbeidsongeschiktheidspensioenen. Dit betekent dus dat SPW dan zowel verhogingen als verlagingen in de mate van arbeidsongeschiktheid toepast.

Verhoging mate van arbeidsongeschiktheid

Is uw dienstverband beëindigd op of na 1 januari 2014? En lag uw eerste ziektedag binnen de periode dat  u pensioen opbouwde bij SPW? Dan dekt SPW de verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsongeschiktheidsaanvullingen. 

Is uw dienstverband beëindigd voor 1 januari 2014? Dan dekt SPW de verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsongeschiktheidsaanvullingen niet.

Verlaging mate van arbeidsongeschiktheid

Wordt de mate van uw arbeidsongeschiktheid verlaagd? Dan is dit altijd van invloed op uw arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW en uw premievrije deelname. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het melden van een verhoging of verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze wijzigingen zijn van invloed op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW en uw premievrije deelname.