Afkopen van uw pensioen

Als u een korte periode voor een woningcorporatie heeft gewerkt, dan heeft u waarschijnlijk weinig pensioen opgebouwd. Tot en met 2018 konden kleine pensioenen worden afgekocht. Dan werd de waarde van het pensioen in een keer uitbetaald. Sinds 1 januari 2019 mag dit niet meer. Hieronder leest u wat er met uw kleine pensioen bij SPW gebeurt.

Hebt u vragen? Bel dan met ons serviceteam. Wij helpen u graag.
Heel kleine pensioenen van maximaal € 2,00 bruto per jaar vervallen. Dit zijn de regels van de overheid.

Bent u op of na 1 januari 2018 uit dienst getreden? Dan draagt SPW uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. U hoeft hiervoor niets te doen.

Lees meer over automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen.

In sommige gevallen is afkoop nog mogelijk:

  • Als er na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder is waar we het kleine pensioen naar over kunnen dragen.
  • Als u met pensioen gaat.

In beide gevallen gebeurt dit alleen als u hiervoor toestemming geeft.

Wilt u weten hoeveel pensioen u bij SPW heeft opgebouwd? Kijk dan op Mijn SPW of in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).