Afkopen van uw pensioen

Heeft u een korte periode voor een woningcorporatie gewerkt? En is uw opgebouwde ouderdomspensioen bij ons lager dan de wettelijke afkoopgrens? Dan kopen wij uw pensioen af.

Dit doen wij twee jaar nadat uw deelname bij SPW is beëindigd. Heeft u in die twee jaar geen waardeoverdracht aangevraagd? Dan kopen wij uw pensioen af. U krijgt dan uw pensioenaanspraken in één keer uitbetaald. Ook kopen wij het nabestaandenpensioen af. Uw nabestaanden ontvangen dan géén pensioen van SPW als u overlijdt. 
 
De wettelijke afkoopgrens wordt jaarlijks aangepast. In 2018 is dit het bedrag van € 474,11. (Let op! Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de regels met betrekking tot de afkoop van kleine pensioenen).