Bijzonder partnerpensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, ontstaat er een aanspraak op bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Dit is het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk of (niet) geregistreerd partnerschap is beëindigd. Uw ex-partner krijgt dit pensioen wanneer u overlijdt.

  • Heeft u 1 ex-partner? Dan wordt de hoogte bepaald door de tijd dat u bent begonnen met pensioen opbouwen bij SPW (ook als u toen nog niet samen was) tot aan het einde van uw relatie. 
  • Heeft u meerdere partners gehad tijdens het opbouwen van uw pensioen bij SPW? Dan verdelen we het bijzonder partnerpensioen over uw ex-partners. Het bijzonder partnerpensioen voor uw 2e ex-partner wordt berekend vanaf het einde van uw 1e relatie. En het bijzonder partnerpensioen voor uw eventuele 3e ex-partner weer vanaf het einde van uw 2e relatie.

Uw ex-partner vult dan een afstandsverklaring in. En stuurt deze naar ons op. De afstandsverklaring moet worden voorzien van een gelegaliseerde handtekening van uw ex-partner.

Dit kan bij een notaris of een gemeentefunctionaris. Uw ex-partner krijgt dan geen bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt.