Bijzonder partnerpensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, ontstaat er een aanspraak op bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Dit is het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk of (niet) geregistreerd partnerschap is beëindigd. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als u overlijdt.

  • Heeft u één ex-partner? Dan wordt de hoogte bepaald door de tijd dat u bent begonnen met pensioen opbouwen bij SPW (ook als u toen nog niet samen was) tot aan het einde van uw relatie. 
  • Heeft u meerdere partners gehad tijdens het opbouwen van uw pensioen bij SPW? Dan wordt het partnerpensioen over uw ex-partners verdeeld. De startdatum voor de berekening van het bijzonder partnerpensioen is voor uw tweede partner het einde van de eerste relatie, uw eventuele derde partner het einde van de tweede relatie, enzovoort.
Met een afstandsverklaring kan uw ex-partner afstand doen van zijn of haar recht op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dan geen bijzonder partnerpensioen.