Scheiden of uit elkaar

Gaan u en uw ex-partner scheiden? Of beëindigen u en uw ex-partner het geregistreerd partnerschap? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Hier leest u wat u moet doen en wat de gevolgen zijn.

Uw ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd, wordt verdeeld. Dit heet verevening. Leg de afspraken die u en uw ex-partner maken over de verdeling van uw pensioen vast in een echtscheidingsconvenant. Maken u en uw ex-partner hier geen afspraken over? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Het partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan kiezen voor conversie

U hoeft niet door te geven dat u gaat scheiden, behalve als u in het buitenland woont, dan krijgen wij dat niet automatisch door. Woont u in Nederland en gaat u scheiden? Dan krijgen wij dit via de Basisregistratie Personen (BRP) door. Wilt u of uw ex-partner uw pensioen verdelen? Meld dit zelf binnen twee jaar na de scheiding.
Gaat u uit elkaar? Was u niet getrouwd of had u geen geregistreerd partnerschap? Dan gelden er andere voorwaarden. Zo heeft u ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Lees meer over uit elkaar gaan na samenwonen
En heeft de boedeldeling na de scheiding plaatsgevonden? Dan valt u onder de ‘Boon van Loon’-regeling in het Pensioenarrest. SPW kan u een overzicht geven van het totaal pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit overzicht kan de ex-partner of de deelnemer aanvragen, maar het overzicht wordt alleen naar de deelnemer verzonden. Wilt u een berekening van de contante waarde van uw pensioenaanspraken? Dan raden wij u aan een onafhankelijke pensioenadviseur in te schakelen.
Dan heeft uw ex-partner geen recht meer op uw pensioen.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u en uw (ex-)partner weten dat u op ons kunt rekenen. Zo beloven we ruimte om zelf te kiezen, wat u wilt met uw pensioen. Als u uit elkaar gaat kiest u samen hoe u het opgebouwde pensioen onderling verdeelt. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u samen de beste keuze. Dit doen we met de persoonlijke pensioencheck, in te zetten wanneer u wilt. Niet voor niets is dit ook één van onze pensioenbeloften waarmee we zorgen dat uw pensioen ‘goed voor elkaar’ is.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW