Scheiden of uit elkaar

Gaan u en uw ex-partner scheiden? Of beëindigen u en uw ex-partner het geregistreerd partnerschap? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Hier leest u wat u moet doen en wat de gevolgen zijn.

Uw ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd, wordt verdeeld. Dit heet verevening. Leg de afspraken die u en uw ex-partner maken over de verdeling van uw pensioen vast in een echtscheidingsconvenant. Maken u en uw ex-partner hier geen afspraken over? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Het partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan kiezen voor conversie

U hoeft niet door te geven dat u gaat scheiden, behalve als u in het buitenland woont, dan krijgen wij dat niet automatisch door. Woont u in Nederland en gaat u scheiden? Dan krijgen wij dit via de Basisregistratie Personen (BRP) door. Wilt u of uw ex-partner uw pensioen verdelen? Meld dit zelf binnen twee jaar na de scheiding.
Gaat u uit elkaar? Was u niet getrouwd of had u geen geregistreerd partnerschap? Dan gelden er andere voorwaarden. Zo heeft u ex-partner mogelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Lees meer over uit elkaar gaan na samenwonen
En heeft de boedeldeling na de scheiding plaatsgevonden? Dan valt u onder de ‘Boon van Loon’-regeling in het Pensioenarrest. SPW kan u een overzicht geven van het totaal pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit overzicht kan de ex-partner of de deelnemer aanvragen, maar het overzicht wordt alleen naar de deelnemer verzonden. Wilt u een berekening van de contante waarde van uw pensioenaanspraken? Dan raden wij u aan een onafhankelijke pensioenadviseur in te schakelen.
Dan heeft uw ex-partner geen recht meer op uw pensioen.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u en uw (ex-)partner weten dat u op ons kunt rekenen. Zo beloven we ruimte om zelf te kiezen, wat je wilt met jouw pensioen. Als u uit elkaar gaat kiest u samen hoe u het opgebouwde pensioen onderling verdeelt. Wij helpen u om de verschillende mogelijkheden door te rekenen. Zo maakt u samen de beste keuze. Dit doen we met de persoonlijke pensioencheck, in te zetten wanneer je wil. Niet voor niets is dit ook één van onze pensioenbeloften waarmee we zorgen dat uw pensioen ‘goed voor elkaar’ is.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW