Later met pensioen

Uw flexpensioen gaat in op het moment dat u 68 jaar wordt. U kunt het flexpensioen ook uitstellen tot u 70 jaar wordt.

Wilt u uw pensioen (gedeeltelijk) uitstellen tot na 68 jaar? Dat is mogelijk tot u 70 jaar wordt. Uitstel moet u twee maanden voor u de 68-jarige leeftijd bereikt schriftelijk aanvragen. Uitstellen mag ook als u geen dienstverband meer heeft.
Stelt u uw pensioen uit? Dan wordt uw opgebouwde flexpensioen vermenigvuldigd met een uitstelfactor dus hoger. Hoeveel hoger uw pensioen wordt is afhankelijk van de leeftijd waarop u uw pensioen laat ingaan. Meer weten? Kijk in ons pensioenreglement. Of neem contact met ons op.