Later met pensioen

Bij SPW is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar. U kunt uw flexpensioen ook later in laten gaan. Uitstel van uw flexpensioen vraagt u ten minste 2 maanden vóór de maand waarin u de 68-jarige leeftijd bereikt aan. Uitstellen mag ook als u geen dienstverband meer heeft.

In de jaren dat u vanaf uw 68e doorwerkt, bouwt u geen pensioen meer op. Als u uw flexpensioen later laat ingaan dan op 68-jarige leeftijd, krijgt u wel een hogere maandelijkse pensioenuitkering. Dat komt doordat uw totaal gespaarde pensioenbedrag over een kortere periode wordt uitbetaald.

In Mijn SPW krijgt u inzicht in uw verwachte inkomsten en uitgaven later. U kunt berekenen wat de invloed is van later stoppen met werken op uw financiële balans.

Wilt u uw pensioen (gedeeltelijk) uitstellen tot na 68 jaar? Dat is mogelijk tot 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Uitstel van uw flexpensioen vraagt u ten minste 2 maanden vóór de maand waarin u de 68-jarige leeftijd bereikt aan. Uitstellen mag ook als u geen dienstverband meer heeft. Als laatst is het belangrijk dat u genoeg inkomen heeft voor uw uitgaven om later met pensioen te gaan.