Later met pensioen

Uw pensioen gaat in op het moment dat u de AOW-leeftijd van 68 jaar bereikt. U kunt op uw 68e doorwerken na de ingang van uw pensioen. Zolang uw pensioen niet eerder dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd ingaat, kunt u naast uw pensioen blijven werken. Ook is het mogelijk om de ingang van uw pensioen uit te stellen. Uitstel moet u 2 maanden voordat u de 68-jarige leeftijd bereikt schriftelijk aanvragen. Uitstellen mag ook als u geen dienstverband meer heeft.

Uw pensioen gaat uiterlijk op 70-jarige leeftijd in. In de jaren dat u vanaf uw 68e doorwerkt, bouwt u geen pensioen meer op. Wel krijgt u een hogere maandelijkse pensioenuitkering als uw pensioen na uw 68e ingaat. Dit komt doordat er bij de pensioenopbouw is uitgegaan van 68 jaar als pensioenleeftijd. Door later met pensioen te gaan, krijgt u uw totaal gespaarde pensioenbedrag in minder maanden uitgekeerd.

In Mijn SPW krijgt u inzicht in uw verwachte inkomsten en uitgaven later. U kunt berekenen wat de invloed is van later stoppen met werken op uw financiële balans.

Wilt u uw pensioen (gedeeltelijk) uitstellen tot na 68 jaar? Dat is mogelijk tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Uitstel moet u 2 maanden voor u de 68-jarige leeftijd bereikt schriftelijk aanvragen. Uitstellen mag ook als u geen dienstverband meer heeft.