Deels werken, deels met pensioen

U kunt ervoor kiezen uw flexpensioen voor een deel in te laten gaan. Daarnaast blijft u werken. Dit noemen we in deeltijd met pensioen. Dit kan uiterlijk tot u 70 jaar bent.

Wilt u een deel van uw pensioen voor uw 68e laten ingaan? Dan kan het deeltijdpensioen in maximaal drie stappen (gedeeltelijk) vervroegd worden. Bijvoorbeeld: u werkte vijf dagen, 36 uur per week. Vanaf uw 64e blijft u 18 uur werken. Voor de andere dagen gaat u met pensioen. U gaat dan voor 18 uur (50%) met pensioen.
  • Deeltijd pensioen is mogelijk in stappen van 10%. U kunt bijvoorbeeld niet voor 55% uw flexpensioen laten ingaan. Wel voor 50% of 60%.  
  • Gaat u meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met deeltijd pensioen? Dan moet uw werkgever uw dienstverband in uw arbeidsovereenkomst aanpassen. In de overeenkomst moet het aantal uren dat u nog blijft werken komen te staan. 
  • De hoogte van het deeltijdpensioen kan maximaal drie keer wijzigen. Bij een derde wijziging moet u 100% met pensioen.
  • U kunt ook kiezen voor de hoog/laag constructie. Bereken de mogelijkheden in Mijn SPW.
  • Voor het deel dat u met pensioen gaat kunt u ook uw partnerpensioen omzetten in flexpensioen. Of uw flexpensioen omzetten in partnerpensioen. Gaat u bijvoorbeeld voor 40% met pensioen? Dan kunt u maximaal 40% van uw partnerpensioen omzetten in flexpensioen. De hoogte van het partnerpensioen mag door de uitruil niet onder de afkoopgrens komen.
  • Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden voor deeltijdpensioen verwijzen wij u naar artikel 18 Deeltijdpensioen.

U vraagt deeltijdpensioen zelf gemakkelijk aan via Mijn SPW. U ziet daar direct wat uw keuzes zijn en hoeveel deeltijdpensioen u krijgt. 

Let op: Bent u al met deeltijdpensioen? Dan kunt u op Mijn SPW geen berekeningen meer maken. Wilt u toch een berekening? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor u maakten wij een magazine over deeltijdpensioen. Hierin leest u alles over de keuzemogelijkheden van deeltijdpensioen. Daarnaast krijgt u handige tips en vertellen deelnemers over hun ervaringen. Deelnemer Ans: ‘Ik denk dat het ook gezond is om op een bepaalde leeftijd rustig af te bouwen naar je pensioen toe.’