Deels werken, deels met pensioen

U kunt ervoor kiezen uw flexpensioen voor een deel in te laten gaan. Daarnaast blijft u werken. Dit noemen we in deeltijd met pensioen. Dit kan tot uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd.

Wilt u een deel van uw pensioen voor uw 68e laten ingaan? Bijvoorbeeld: u werkte vijf dagen, 36 uur per week. Vanaf uw 64e blijft u 18 uur werken. Voor de andere dagen gaat u met pensioen. U gaat dan voor 18 uur (50%) met pensioen.

  • Deeltijdpensioen is mogelijk in 3 stappen van 100% werken naar 100% pensioen. 
  • De eerste stap is minimaal 10% en u kunt alleen een aanvraag doen voor hele procenten, geen decimalen. 
  • De hoogte van het deeltijdpensioen kan maximaal drie keer wijzigen. Bij een derde wijziging moet u 100% met pensioen.
  • Gaat u meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met deeltijd pensioen? Dan moet uw werkgever uw dienstverband in uw arbeidsovereenkomst aanpassen. In de overeenkomst moet het aantal uren dat u nog blijft werken komen te staan. 
  • U kunt ook kiezen voor de hoog/laag constructie. Bereken de mogelijkheden in Mijn SPW.
  • Voor het deel dat u met pensioen gaat kunt u ook uw partnerpensioen omzetten in flexpensioen. Of uw flexpensioen omzetten in partnerpensioen. Gaat u bijvoorbeeld voor 40% met pensioen? Dan kunt u maximaal 40% van uw partnerpensioen omzetten in flexpensioen. De hoogte van het partnerpensioen mag door de uitruil niet onder de afkoopgrens komen.
  • Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden voor deeltijdpensioen verwijzen wij u naar artikel 18 Deeltijdpensioen van het Flexpensioenreglement.

U vraagt deeltijdpensioen zelf makkelijk aan via Mijn SPW. U ziet daar direct wat uw keuzes zijn en hoeveel deeltijdpensioen u krijgt. 

Let op: Bent u al met pensioen? Dan kunt u op Mijn SPW geen berekeningen meer maken. Wilt u toch een berekening? Neem dan contact met ons op.

Chat met SPW