Generatiepact

Bent u 63 jaar of ouder? Dan heeft u de mogelijkheid om minder te werken zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw. Dit ‘generatiepact’ is vanaf 1 januari 2019 onderdeel van de CAO Woondiensten.

Wat is het generatiepact?

Cao-partijen hebben gekozen voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent dat u:

  • 80% werkt
  • 90% loon ontvangt
  • 100% pensioen opbouwt
Op deze manier kunt u in aanloop naar uw pensioen alvast minder gaan werken, zonder dat dit effect heeft op het pensioenbedrag dat u opbouwt.

Generatiepact en deeltijdpensioen

U krijgt voor het aantal uren dat u minder gaat werken buitengewoon verlof. Bij deelname blijft de omvang van het dienstverband gehandhaafd. In combinatie met deeltijdpensioen is het mogelijk om zelfs nog minder dan 80% te blijven werken.

Gebruikmaken van het generatiepact

Uw werkgever kan u meer informatie geven over het generatiepact. Wilt u gebruikmaken van het Generatiepact Woondiensten? Dan moet u dit minimaal 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aanvragen.