Eerder met pensioen

Bij SPW is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar. U kunt uw flexpensioen ook eerder in laten gaan. Hoeveel eerder hangt af van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Vervroeging van uw flexpensioen vraagt u minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan.

Of u eerder met pensioen kunt gaan, hangt af van een aantal factoren zoals:

 • hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd;
 • hoeveel (pensioen) u extra heeft bijgespaard;
 • of u andere inkomsten heeft naast uw pensioen;
 • hoeveel geld u nodig heeft om van te leven.

De uitkomst zal voor iedereen verschillend zijn. Verder is het goed om te weten dat u in de meeste gevallen kan blijven doorwerken als u met pensioen bent gegaan. En dat u geen pensioen meer opbouwt zodra u uw flexpensioen volledig laat ingaan.

Let op: zorg ervoor dat u voldoende inkomen heeft, voordat u met pensioen gaat.

Gaat u eerder dan op 68-jarige leeftijd met pensioen? Dan wordt uw flexpensioenbedrag lager, doordat u eerder (dan op 68-jarige leeftijd) stopt met het opbouwen van pensioen. En wij moeten uw flexpensioen over een langere periode uitbetalen.

In Mijn SPW kunt u berekenen wat de invloed is van eerder met pensioen gaan voor uw pensioenbedrag.

U mag uw flexpensioen eerder in laten gaan, maar er zijn wel een aantal regels:

 • De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is bij SPW 55 jaar.
 • Het vervroegen van uw flexpensioen mag niet leiden tot een jaarlijks pensioen onder de afkoopgrens
 • Gaat u eerder dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan mag u niet naast uw pensioen blijven doorwerken. SPW zal dan aan u vragen om te verklaren dat u niet meer zal werken voor het percentage dat u met pensioen gaat. En ook dat u niet van plan bent om weer te gaan werken.
 • Ontvangt u een WW-uitkering? Dan kan eerder met pensioen gaan gevolgen hebben voor de hoogte van uw WW-uitkering.

Wilt u voor uw 68e minder gaan werken? Dan zijn er, naast eerder (volledig) met pensioen gaan, meer mogelijkheden. Of u hiervan gebruik kunt maken hangt af van uw persoonlijke situatie.

 1. Deels met pensioen, deels werken
  Het is ook mogelijk om voor een deel met pensioen te gaan. En daarnaast gedeeltelijk te blijven werken. Voor het deel dat u nog werkt, blijft u pensioen opbouwen. Dit noemen wij deeltijdpensioen. Hierbij gaat u in maximaal 3 stappen van 100% werken naar 100% pensioen. Bereken de mogelijkheden in Mijn SPW.
 2. Demotieregeling
  Bent u 58 jaar of ouder? En wilt u minder gaan werken zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw? Dan is de demotieregeling mogelijk interessant. Dit is een speciale regeling waarbij u minder uren gaat werken of naar een lichtere functie gaat, maar wel volledig pensioen blijft opbouwen. U bespreekt de mogelijkheden en voorwaarden met uw werkgever. En als u bij uw werkgever gebruik kunt maken van de demotieregeling? Dan maakt u samen met uw werkgever afspraken over wie het verschil tussen de nieuwe en de oude premie betaalt.
 3. Demotieregeling in combinatie met deeltijdpensioen
  U kunt niet kiezen voor de demotieregeling als u in deeltijd met pensioen gaat.
 4. Generatiepact
  Wilt u minder gaan werken, zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw? Dat kan met het zogenaamde 'generatiepact'. Het generatiepact is een regeling vanuit de cao Woondiensten. Een van de mogelijkheden is de ‘80-90-100 regeling’. Dit betekent dat u 80% werkt, 90% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt. Uw dienstverband blijft onveranderd. Voor het aantal uren dat u minder gaat werken krijgt u buitengewoon verlof. Een belangrijk verschil met de demotieregeling is dat u binnen het generatiepact loon krijgt uitbetaald over meer uren dan dat u werkt. 
 5. Generatiepact in combinatie met deeltijdpensioen 
  U kunt het generatiepact ook inzetten in combinatie met deeltijdpensioen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om, als u gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, minder dan 80% te werken. In Mijn SPW kunt u berekenen wat deeltijdpensioen betekent voor de hoogte van uw pensioenbedrag.