Eerder met pensioen

Uw flexpensioen gaat in op het moment dat u 68 jaar wordt. U kunt het flexpensioen ook eerder in laten gaan. Hoeveel eerder hangt af van uw persoonlijke situatie en uw wensen.

Of u eerder met pensioen kunt, hangt af van een aantal factoren zoals:

 • hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd;
 • hoeveel (pensioen) u extra heeft bijgespaard;
 • hoeveel u nodig heeft om van te leven;

De uitkomst zal voor iedereen verschillend zijn. 

Denkt u erover om eerder met pensioen te gaan? Uw pensioenbedrag wordt dan lager doordat u eerder stopt met opbouwen van pensioen. En wij moeten uw pensioen over een langere periode uitbetalen. 

In Mijn SPW krijgt u inzicht in uw verwachte inkomsten en uitgaven later. U kunt berekenen wat de invloed is van eerder stoppen met werken op uw financiële balans.

U mag uw pensioen eerder in laten gaan, maar er zijn wel een aantal regels:

 • Vervroegen van uw pensioen mag niet leiden tot een jaarlijks ouderdomspensioen onder de afkoopgrens
 • Gaat u 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan verklaart u niet meer te werken voor het percentage dat u met pensioen gaat. En dat u niet van plan bent weer te gaan werken. 
 • Ontvangt u een WW-uitkering? Dan kan eerder met pensioen gaan gevolgen hebben voor de hoogte van uw WW-uitkering.

Wilt u voor uw 68e met pensioen, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Of u hier recht op heeft hangt af van uw persoonlijke situatie.

 1. U maakt gebruik van de demotieregeling
  Bent u ouder dan 58 jaar? En wilt u minder werken? Dan heeft SPW een speciale regeling waardoor u minder kunt gaan werken maar wel volledig pensioen kunt blijven opbouwen. Dit wordt ook wel de demotieregeling genoemd. 
 2. Deels met pensioen, deels werken
  Het is ook mogelijk om voor een deel met pensioen te gaan en daarnaast gedeeltelijk te blijven werken. Dit noemen wij deeltijdpensioen. Bereken de mogelijkheden in Mijn SPW.
 3. Generatiepact
  Er bestaat ook een mogelijkheid om minder te gaan werken zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw. Dit ‘generatiepact’ maakt vanaf 1 januari 2019 onderdeel uit van de Cao Woondiensten.
  U kiest dan bijvoorbeeld voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent dat u: 80% werkt, 90% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt (berekend vanuit de oorspronkelijke arbeidsduur en het oorspronkelijke bruto salaris). U krijgt voor het aantal uren dat u minder gaat werken buitengewoon verlof. Bij deelname blijft de omvang van het dienstverband gehandhaafd.
  Uw werkgever kan u meer informatie geven over het generatiepact en de werkgever meldt uw deelname. 
 4. Generatiepact in combinatie met deeltijdpensioen 
  U kunt het generatiepact ook inzetten in combinatie met deeltijdpensioen, waardoor het mogelijk is minder dan 80% te werken van de oorspronkelijke arbeidsduur. In Mijn SPW kunt u zien wat de financiële consequenties voor u zijn van deeltijdpensioen. Voor het gebruik van deze mogelijkheid wendt u zich tot uw werkgever.