Een bedrag ineens

Een deel van uw totaal opgebouwde pensioen in 1 keer opnemen? Waarschijnlijk kunt u hier vanaf 1 januari 2023 voor kiezen. Deze nieuwe keuze is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel.

Hoe dit precies zit is nog niet duidelijk. Er wordt namelijk nog gewerkt aan de wetgeving. Zodra er meer duidelijkheid is, leest u het op onze website.

Hiervoor moeten we wachten op de definitieve wetgeving. Een half jaar voordat u kunt kiezen voor een bedrag ineens, verwachten we meer te weten. Dan kunnen wij u daadwerkelijk informeren over wat dit voor u persoonlijk betekent.

U kunt maximaal 10% van uw totaal opgebouwde flexpensioen (ouderdomspensioen) ineens opnemen. U kunt hiermee bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen. Of u kunt er van op vakantie gaan. Wel is het belangrijk dat u weet dat als u een bedrag ineens opneemt, u de rest van uw leven een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt.
Als u kiest voor een bedrag ineens, heeft dat misschien gevolgen voor uw belastingaangifte. En voor eventuele toeslagen die u ontvangt, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het bedrag ineens en uw persoonlijke situatie.
Bij SPW kunt u variëren in de hoogte van uw pensioen. In sommige situaties is het handig om tijdelijk een hoger of lager pensioen te krijgen. De meest voorkomende keuze is een tijdelijk hoger pensioen tot de AOW-leeftijd. U kunt variëren in de hoogte van uw pensioen niet combineren met een bedrag ineens. U kiest dus voor één van deze keuzemogelijkheden. U kunt het bedrag ineens wel combineren met andere keuzes, zoals deeltijdpensioen en uitruil.

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de keuze "Bedrag ineens".

Wat betekent deze nieuwe keuze nu eigenlijk?
“Bedrag ineens” betekent dat u, op het moment dat u met pensioen gaat, ervoor kunt kiezen om een gedeelte van uw totale pensioenbedrag in 1 keer te laten uitbetalen. U bepaalt vervolgens zelf hoe u dit bedrag wilt besteden, bijvoorbeeld voor het maken van een verre reis. Of bij de aankoop van een nieuwe woning.

Vanaf wanneer kan ik kiezen voor “Bedrag ineens”?
De ingangsdatum voor de nieuwe keuze is waarschijnlijk 1 januari 2023. Op dit moment is de wetgeving nog niet definitief. Zodra we meer weten, leest u het op deze website. 

Welk bedrag kan ik in 1 keer krijgen?
U kunt op uw pensioendatum maximaal 10% van uw totale flexpensioen (ouderdomspensioen) in 1 keer opnemen. Op dit moment kunnen we nog geen bedragen noemen of berekeningen maken. Zodra de wetgeving definitief is, leest u meer hierover op onze website.

Mag ik zelf bepalen waar ik het bedrag ineens aan besteed?
Ja. U kiest zelf waaraan u het bedrag besteedt.

Wat zijn de gevolgen voor mijn levenslange pensioenuitkering als ik kies voor een bedrag ineens?
Wanneer u op pensioendatum kiest voor een bedrag ineens, wordt uw levenslange maandelijkse pensioenuitkering lager. Op dit moment kunnen wij nog geen bedragen noemen of berekeningen maken.

Heeft het ontvangen van een bedrag ineens gevolgen voor mijn belastingaangifte of toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)?
Ja. Een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en eventuele huurtoeslag en zorgtoeslag die u krijgt. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt af van de hoogte van het bedrag ineens en uw persoonlijke situatie.

Kan ik deze keuze combineren met andere keuzes, zoals bijvoorbeeld een hoog/laag pensioen, waarbij ik eerst een hogere pensioenuitkering ontvang en na AOW-leeftijd een lagere pensioenuitkering?
Nee. U kunt een bedrag ineens niet combineren met de keuze om in de hoogte van uw pensioen te variëren, waarbij u tijdelijk een lager of hoger pensioen ontvangt. Ook de combinatie van een bedrag ineens met een AOW-overbruggingspensioen is niet toegestaan. U kunt de keuze voor een bedrag ineens wel combineren met andere keuzes, zoals deeltijdpensioen en uitruil.

Ik heb een heel klein pensioen. Kan ik dan toch gebruikmaken van een bedrag ineens?
Dat hangt af van de hoogte van uw pensioen. U kunt geen bedrag ineens opnemen als uw pensioenuitkering daardoor onder de afkoopgrens (€ 520,35 per jaar in 2022) komt.

Ik denk erover na om met pensioen te gaan. Is het voor mij verstandig om hiermee te wachten totdat deze nieuwe keuzemogelijkheid er is?
De verwachte ingangsdatum voor bedrag ineens is 1 januari 2023. Of het voor u verstandig is om hierop te wachten, is moeilijk te zeggen. We kunnen nu nog geen bedragen noemen of berekeningen maken omdat de wetgeving nog niet definitief is. Zodra de wet definitief is, informeren we u op onze website.

Kan ik kiezen voor een bedrag ineens als ik eerder met pensioen ga?
Ja. Vanaf 1 januari 2023 kunt u ook kiezen voor een bedrag ineens als u eerder met pensioen gaat dan op leeftijd 68. U kunt een bedrag ineens ook combineren met andere keuzes, zoals deeltijdpensioen en uitruil. Een bedrag ineens kan niet worden gecombineerd met de keuze om in de hoogte van uw pensioen te variëren, waarbij u tijdelijk een lager of hoger pensioen ontvangt.

Heeft de keuze voor een bedrag ineens gevolgen voor mijn partnerpensioen?
Nee. Het bedrag ineens heeft alleen betrekking op het opgebouwde flexpensioen (ouderdomspensioen). Het partnerpensioen verandert hierdoor niet. Kiest u ervoor om partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dan ontvangt u ook over dat gedeelte een bedrag ineens. Hiervoor is toestemming nodig van uw partner.

Heeft het bedrag ineens gevolgen voor de verdeling van mijn pensioen bij scheiding? 
De keuzes die u maakt over uw pensioen, gelden ook voor het pensioenrecht van uw ex-partner. Als u kiest voor een bedrag ineens, dan krijgt uw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie hebben gekozen.

Als mijn pensioen al volledig is ingegaan vóór 1 januari 2023 kan ik dan toch nog een bedrag ineens opnemen?
Nee. Dat kan helaas niet. De ingangsdatum van deze keuzemogelijkheid is waarschijnlijk 1 januari 2023. Alleen deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan, kunnen kiezen voor een bedrag ineens.

Als ik vóór 1 januari 2023 met deeltijdpensioen ga (bijvoorbeeld 20%), kan ik dan op 1 januari 2023 voor het overige gedeelte (in dit voorbeeld 80%) nog gebruik maken van de mogelijkheid voor een bedrag ineens?
Ja. Als de wet inderdaad per 1 januari 2023 ingaat, dan kan dat. Voor ieder pensioen dat dan na 1 januari 2023 wordt aangevraagd geldt dat u over dat (deel van het) pensioen maximaal 10% als bedrag ineens kunt opnemen.

Mag ik de uitbetaling van het bedrag ineens uitstellen?
Deelnemers die met pensioen gaan in de maand waarin ze de AOW-leeftijd bereiken of op de 1e van de maand daarna, mogen de uitbetaling van het bedrag ineens doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Zo vallen zij in een gunstiger belastingtarief. Als u in de eerste maanden van het jaar de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u namelijk minder belasting over het bedrag ineens dan wanneer u later in het jaar de AOW-leeftijd bereikt.