Kinderen

Als u kinderen krijgt, verandert dit niets aan uw pensioen. Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op wezenpensioen.

U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft of krijgt. Als u overlijdt vragen wij aan de nabestaanden of u kinderen heeft. Uw kinderen hebben tot hun 18e mogelijk recht op wezenpensioen. Studeren uw kinderen? Dan hebben zij mogelijk tot hun 27e recht op wezenpensioen.
Zwangerschapsverlof is een vorm van doorbetaald verlof. U ontvangt gewoon uw loon en u betaalt daardoor ook automatisch uw pensioenpremies. Dit heeft geen invloed op uw pensioenopbouw. Dit geldt niet voor alle vormen van verlof!

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof. U blijft pensioen opbouwen. Maak wel afspraken met uw werkgever over de verdeling van de premiebetaling.

Wilt u uw pensioenopbouw tijdelijk onderbreken? Dit moet u dan zelf aanvragen. Lees meer over de voorwaarden hiervoor